دپارتمان وکالت موسسه آموزش عالی فاضل به منظور ترغیب و تشویق متقاضیان آزمون ورودی وکالت با ایجاد فضایی با نشاط و توام با رقابت علمی مسابقه علمی تخصصی هفتگی وکالت را به شرح ذیل برگزار مینماید:

این مسابقه بصورت هفتگی و مستمر تا پایان دوره آموزشی وکالت 95 برگزار خواهد شد.

این مسابقه شامل 6 سوال تخصصی از دروس آزمون وکالت بوده ( هر درس یک سوال) که هر سوال صحیح دارای یک امتیاز خواهد بود.سوال غلط امتیاز منفی ندارد.

جوایز این مسابقه در دو بخش جایزه هفتگی و جایزه ویژه انتهای دوره به قید قرعه پس از انجام هر مرحله به برندگان اهدا خواهد شد.

بهره مندی از این جوایز صرفا توسط شرکت کننده مجاز خواهد بود و انتقال به غیر به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

برندگان جوایز بخش هفتگی هر هفته و قبل از مسابقه هفته بعدی از بین افرادی که  حائز بیشترین امتیاز گردیده اند، به قید قرعه اعلام خواهد شد.

قابل ذکر است هر هفته امتیاز مربوط در پروفایل داوطلب ثبت و جمع آوری میگردد.

در پایان دوره نیز به افرادیکه موفق به کسب بیشترین امتیاز ( تجمیع امتیازات در مسابقات هفتگی)  گردیده اند به قید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.

ورود اعضاء


مثال : 2552550707
کد ملی 10 رقمی وارد نمایید
(بدون خط تیره)

مثال : 09121234567
شماره همراه

،چنـانچــه تاکنـون عضــو نشـده ایـد
کلیک کنیـد