ثبت نام کلاسهای آمادگی مشاوران حقوقی ماده 187

کلاسهای فشرده دروس تخصصی آمادگی آزمون مشاوران حقوقی
تدریس فشرده + حل تستهای مهمحقوق ثبت دکتر فارسی- یکشنبه و دوشنبه ۵و۶ آذر از ساعت ۱۳ الی ۲۰

متون فقه دکتر گلستان رو - یکشنبه و دوشنبه ۵و۶ آذر از ساعت ۸ صبح الی ۱۲

امور حسبی دکتر لطفی- سه شنبه ۷ آذر از ۸ صبح الی ۲۱ و چهارشنبه ۸ آذر از ۸ صبح الی ۱۶

شهریه کل دروس: 400000 تومان

شهریه نقدی 400/000 تومان


کاربر گرامی توجه داشته باشید، چنانچه دانشجوی قبل موسسه آموزش عالی فاضل میباشید، شامل تخفیف شهریه می شوید، در این صورت مورد زیر راانتخاب نمایید.
تذکر:اطلاعات شما پس از پرداخت آنلاین از سوی موسسه بررسی میگردد،در صورت صحت اطلاعات به عنوان دانشجوی سابق موسسه، ثبت نام شما صورت میگیرد.

توجه:شهریه نقدی برای دانشجویان سابق 200/000 تومانمیباشد.شهریه200/000 تومان