کاربر گرامی جهت حضور در آزمون تعیین کانون میبایست فرم زیر را تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
شماره شناسنامه
سال تولد
شماره همراه مثال : 09303329448
چنانچه دانشجوی موسسه میباشید،شماره دانشجویی خود را در بخش زیر وارد نمایید.
شماره دانشجویی
آدرس