ثبت نام کلاسهای آمادگی وکالت کانون وکلای دادگستری، وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت 98

طرح نقره ای -گروه 13 (K)


خدمات این گروه شامل: 315 ساعت کلاس

روزهای برگزاری:پنجشنبه+جمعه+شنبه+یکشنبه –آغاز ترم : مهر 98

اساتید گروه13:حقوق مدنی :دکتر لطفی- آ.د.م:دکتر لطفی-تجارت: استاد جمشیدی -حقوق جزا: دکتر نوبهاری طهرانی-آ.د.کیفری: دکتر حمید زارعی- متون فقه: دکتر گلستان رو- حقوق ثبت: دکتر نوشدخت

شهریه با احتساب تخفیف نقدی : 3/300/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط 3/500/000 هزار تومان ( 2قسط 1750هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 3/300/000 تومان