ثبت نام کلاسهای آمادگی وکالت کانون وکلای دادگستری 99

کلاسهای آفلاین دکتری حقوق


متون فقه (کلیه گرایش ها):60 ساعت- 450 هزار تومان
زبان عمومی:استاد مکرمی – 40 ساعت – 450 هزار تومان
استعداد تحصیلی:استاد گیلک – 40 ساعت – 450 هزار تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آفلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود . داوطلبان از کلاسهای ذخیره شده را تا روز آزمون می توانند بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز بازبینی نمایند.

کلاس آفلاین آمادگی و آشنایی با آزمون شفاهی مرکز وکلای قوه قضائیه


تجارت و آیین دادرسی مدنی:دکتر نعمت الهی

حقوق مدنی:دکتر حسینی

حقوق جزاء و آیین دادرسی کیفری:دکتر زارعی

ارتباط موثر، فن بیان، سخنوری، افزایش اعتماد به نفس، زبان بدن:استاد مسعودی

روانشناسی:استاد آل منصور

احکام شرعی:دکتر فرهادی

مجموعاً 20 ساعت کلاس آفلاین.
در کلاسها صدا و تصویر استاد و تصویر برد هوشمند به وضوح دریافت می شود و. کلاسها در پروفایل داوطلبی ذخیره شده است و داوطلبان تا روز آزمون می توانند بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز کلاسها را بازبینی نمایند.

شهریه کلیه دروس با احتساب تخفیف نقدی

300/000 تومان

کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


حقوق مدنی: دکتر حسینی – 90ساعت –زمان برگزاری شنبه 15:30 الی 21 - شهریه 1/100/000 تومان
حقوق تجارت: دکتر نعمت الهی – 50ساعت – زمان برگزاری یکشنبه 14:30 الی 17:30 - شهریه:550/000 تومان
آیین دادرسی مدنی: دکتر لطفی – 50 ساعت – زمان برگزاری یکشنبه18 الی 21 - شهریه:550/000 تومان
متون فقه: دکتر حسینی - 60 ساعت – زمان برگزاری سه شنبه 15:30 الی20:30 و چهارشنبه 18الی20:30 شهریه:900هزارتومان
متون حقوقی:دکتر ایرانی – 40 ساعت – زمان برگزاری دوشنبه 12:30 الی 14:30 شهریه: 800/000 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آنلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود و ارتباط دوسویه استاد و دانشجو برقرار است. کلاسها بعد از برگزاری در پروفایل داوطلبی ذخیره شده و داوطلبان تا روز آزمون می توانند بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز کلاسها را بازبینی نمایند.

شهریه کلیه دروس با احتساب تخفیف نقدی

3/700/000 تومان

کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد حقوق جزا


متون فقه: دکتر حسینی - 60 ساعت – زمان برگزاری سه شنبه 15:30 الی20:30 و چهارشنبه 18الی20:30 شهریه:900هزارتومان
متون حقوقی:دکتر ایرانی – 40 ساعت – زمان برگزاری دوشنبه 12:30 الی 14:30 شهریه: 800/000 تومان
آیین دادرسی کیفری:دکتر حمیدزارعی – 40 ساعت – زمان برگزاری شنبه 9صبح الی12- شهریه:550/000 تومان
حقوق جزا: دکتر حمید زارعی – 70 ساعت – زمان برگزاری شنبه 12 الی14 و دوشنبه 9 الی 14 - شهریه:1/100/000 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آنلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود و ارتباط دوسویه استاد و دانشجو برقرار است. کلاسها بعد از برگزاری در پروفایل داوطلبی ذخیره شده و داوطلبان تا روز آزمون می توانند بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز کلاسها را بازبینی نمایند.

شهریه کلیه دروس با احتساب تخفیف نقدی

3/000/000 تومان

کلاسهای آنلاین دکتری حقوق


متون فقه(گرایش خصوصی): دکتر حسینی - 35 ساعت – زمان برگزاری سه شنبه 15:30 الی20:30 شهریه:700هزارتومان
متون فقه(جزایی):دکتر حسینی - 25 ساعت–زمان برگزاری چهارشنبه 18الی20:30 شهریه:600هزارتومان
زبان عمومی:استاد مکرمی – 40 ساعت – زمان برگزاری دوشنبه و چهارشنبه 9 الی12 شهریه 850هزارتومان
استعداد تحصیلی:استاد گیلک – 40 ساعت – زمان برگزاری پنج شنبه و جمعه 13 الی17 شهریه 850هزارتومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.
در کلاسهای آنلاین صدا و تصویر استاد و تصویر بردهوشمند به وضوح دریافت می شود و ارتباط دوسویه استاد و دانشجو برقرار است. کلاسها بعد از برگزاری در پروفایل داوطلبی ذخیره شده و داوطلبان تا روز آزمون می توانند بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز کلاسها را بازبینی نمایند.

کلاسهای آنلاین گروه 7 وکالت 99


حقوق مدنی: دکتر حسینی – 90ساعت –زمان برگزاری شنبه 15:30 الی 21 - شهریه 1/100/000 تومان
حقوق تجارت: دکتر نعمت الهی – 50ساعت – زمان برگزاری یکشنبه 14:30 الی 17:30 - شهریه:550/000 تومان
آیین دادرسی مدنی: دکتر لطفی – 50 ساعت – زمان برگزاری یکشنبه18 الی 21 - شهریه:550/000 تومان
اصول فقه: دکتر گلستان رو -50 ساعت – زمان برگزاری یکشنبه 9صبح الی14 - شهریه:550/000 تومان
آیین دادرسی کیفری:دکتر حمیدزارعی – 40 ساعت – زمان برگزاری شنبه 9صبح الی12 -شهریه:550/000 تومان
حقوق جزا: دکتر حمید زارعی – 70 ساعت – زمان برگزاری شنبه 12 الی14 و دوشنبه 9 الی 14 - شهریه:1/100/000 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.

تمام دروس کلاسهای آنلاین گروه 7 وکالت 99

شهریه نقدی با تخفیف 3/900/000 تومان

کارگاه آفلاین جمع بندی و حل تستهای احتمالی وکالت99


حقوق جزا: استاد دکترابراهیم زارع- شهریه :350هزارتومان

آیین دادرسی مدنی: استاد دکتر نعمت الهی -شهریه :250هزارتومان

حقوق تجارت: استاد دکتر لطفی-شهریه:250هزارتومان

اصول فقه: استاد دکتر گلستان رو- شهریه :250هزارتومان

آیین دادرسی کیفری: استاد دکتر حمیدزارع- شهریه :250هزارتومان

حقوق مدنی:دکتر لطفی - شهریه :350هزارتومان


شهریه تمام دروس با تخفیف 1400000

شهریه دانشجویان فعلی 25 درصد تخفیف لحاظ می گردد.چنانچه دانشجوی فعلی موسسه میباشید ،این عبارت را تیک بزنید.

شهریه برای دانشجویان سابق موسسه نیم بها لحاظ می گردد.چنانچه دانشجوی سابق موسسه میباشید ،این عبارت را تیک بزنید.
در صورتی که تخفیف دانشجوی فعلی و سابق از سمت حسابداری برای شما تایید نگردد، کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت. در این صورت می بایست مابه تفاوت شهریه کلاس را پرداخت نمایید.
شهریه تمام دروس
1400/000 تومان

کارگاه آفلاین قوانین خاص جزایی 4 ساعت


دکتر حمید زارعی
شهریه با احتساب تخفیف نقدی
150/000 تومان

کلاس آفلاین قوانین خاص حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی 24 ساعتحقوق مدنی : دکتر لطفی - آیین دادرسی مدنی : دکتر نعمت الهی
شهریه برای دانشجویان فعلی و سابق موسسه نیم بها لحاظ می گردد.چنانچه دانشجوی سابق موسسه میباشید ،این عبارت را تیک بزنید.
در صورتی که تخفیف دانشجوی فعلی و سابق از سمت حسابداری برای شما تایید نگردد، کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت. در این صورت می بایست مابه تفاوت شهریه کلاس را پرداخت نمایید.
شهریه با احتساب تخفیف نقدی
350/000 تومان

کارگاه آفلاین جمع بندی و حل 1000 تست احتمالی و مهم

ویژه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه


حقوق مدنی- استاد: دکتر حسینی- 150هزار تومان
آیین دادرسی مدنی- استاد: دکتر لطفی- 150هزار تومان
حقوق تجارت- استاد: دکتر نعمت الهی- 150هزار تومان
حقوق جزا- استاد: دکتر ابراهیم زارع- 150هزار تومان
آیین دادرسی کیفری- استاد: دکتر زارعی- 150هزار تومان
متون فقه- استاد: دکتر گلستان رو- 100هزار تومان
حقوق ثبت- استاد: دکتر نوشدخت- 100هزار تومان
شهریه برای دانشجویان فعلی و سابق موسسه نیم بها لحاظ می گردد.چنانچه دانشجوی سابق موسسه میباشید ،این عبارت را تیک بزنید.
در صورتی که تخفیف دانشجوی فعلی و سابق از سمت حسابداری برای شما تایید نگردد، کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت. در این صورت می بایست مابه تفاوت شهریه کلاس را پرداخت نمایید.

پکیج کارگاه حل تست (اخذ کلیه دروس)

شهریه نقدی با تخفیف 700/000 تومان

شهریه برای دانشجویان فعلی و سابق موسسه نیم بها لحاظ می گردد.چنانچه دانشجوی سابق موسسه میباشید ،این عبارت را تیک بزنید.
در صورتی که تخفیف دانشجوی فعلی و سابق از سمت حسابداری برای شما تایید نگردد، کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت. در این صورت می بایست مابه تفاوت شهریه کلاس را پرداخت نمایید.

کلاس آفلاین استعداد شغلی ویژه آزمون قضاوت


استاد:راضیه درستی
شهریه برای دانشجویان فعلی و سابق موسسه نیم بها لحاظ می گردد.چنانچه دانشجوی سابق موسسه میباشید ،این عبارت را تیک بزنید.
در صورتی که تخفیف دانشجوی فعلی و سابق از سمت حسابداری برای شما تایید نگردد، کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت. در این صورت می بایست مابه تفاوت شهریه کلاس را پرداخت نمایید.
شهریه با احتساب تخفیف نقدی
200/000 تومان

کلاسهای آفلاین وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه


متون فقه (تحریرالوسیله): 375000 تومان- مدرس: دکتر گلستان رو – 32 ساعت
حقوق ثبت: 375000 تومان- مدرس: دکتر نوشدخت – 17 ساعت
حقوق مدنی: 825000 تومان- مدرس: دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8) -120ساعت
آیین دادرسی مدنی: 375000تومان- مدرس: دکتر نعمت الهی-55 ساعت
حقوق تجارت: 375000تومان- مدرس: دکتر نعمت الهی-50 ساعت
حقوق جزا: 825000 تومان- مدرس: دکتر ابراهیم زارع-90ساعت
آیین دادرسی کیفری:375000 تومان- مدرس: دکتر ابراهیم زارع-50ساعت
اصول فقه : 375000تومان – دکتر گلستان رو-50ساعت
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.

تمام دروس وکالت کانون وکلای دادگستری

شهریه نقدی با تخفیف 2/950/000 تومان

تمام دروس مرکز وکلای قوه قضاییه

شهریه نقدی با تخفیف 2/950/000 تومان

تمام دروس وکالت کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه-

شهریه نقدی با تخفیف 3/300/000 تومان