ثبت نام کلاسهای آمادگی وکالت کانون وکلای دادگستری، وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت 99

کلاس آنلاین قوانین خاص حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی 24 ساعتروزهای برگزاری:حقوق مدنی : دکتر لطفی شنبه عصر-یکشنبه عصر-دوشنبه عصر 29و30و31 شهریور از 15 الی 21 آیین دادرسی مدنی : دکتر نعمت الهی شنبه صبح 29 شهریور از 8الی 14
شهریه برای دانشجویان فعلی و سابق موسسه نیم بها لحاظ می گردد.چنانچه دانشجوی سابق موسسه میباشید ،این عبارت را تیک بزنید.
در صورتی که تخفیف دانشجوی فعلی و سابق از سمت حسابداری برای شما تایید نگردد، کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت. در این صورت می بایست مابه تفاوت شهریه کلاس را پرداخت نمایید.
شهریه با احتساب تخفیف نقدی
350/000 تومان

کارگاه آنلاین جمع بندی و حل 1000 تست احتمالی و مهم

ویژه آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه


حقوق مدنی- استاد: دکتر حسینی- پنجشنبه و جمعه 20 و 21 شهریور ساعت 15 الی 20- 150هزار تومان
آیین دادرسی مدنی- استاد: دکتر لطفی- پنجشنبه و جمعه 20 و 21 شهریور ساعت 8 الی 13- 150هزار تومان
حقوق تجارت- استاد: دکتر نعمت الهی- یکشنبه و دوشنبه 16 و 17 شهریور ساعت 15 الی 20- 150هزار تومان
حقوق جزا- استاد: دکتر ابراهیم زارع- شنبه 22 شهریور ساعت 9 الی 20- 150هزار تومان
آیین دادرسی کیفری- استاد: دکتر زارعی- دوشنبه و سه شنبه 17 و 18شهریور ساعت 8 الی 13- 150هزار تومان
متون فقه- استاد: دکتر گلستان رو- یکشنبه 16 شهریور ساعت 8 الی 13- 100هزار تومان
حقوق ثبت- استاد: دکتر نوشدخت- سه شنبه 18 شهریور ساعت 15 الی 20- 100هزار تومان
شهریه برای دانشجویان فعلی و سابق موسسه نیم بها لحاظ می گردد.چنانچه دانشجوی سابق موسسه میباشید ،این عبارت را تیک بزنید.
در صورتی که تخفیف دانشجوی فعلی و سابق از سمت حسابداری برای شما تایید نگردد، کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت. در این صورت می بایست مابه تفاوت شهریه کلاس را پرداخت نمایید.

پکیج کارگاه حل تست (اخذ کلیه دروس)

شهریه نقدی با تخفیف 700/000 تومان

شهریه برای دانشجویان فعلی و سابق موسسه نیم بها لحاظ می گردد.چنانچه دانشجوی سابق موسسه میباشید ،این عبارت را تیک بزنید.
در صورتی که تخفیف دانشجوی فعلی و سابق از سمت حسابداری برای شما تایید نگردد، کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت. در این صورت می بایست مابه تفاوت شهریه کلاس را پرداخت نمایید.

کلاسهای آفلاین وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه


متون فقه (تحریرالوسیله): 250000 تومان- مدرس: دکتر گلستان رو – 32 ساعت
حقوق ثبت: 250000 تومان- مدرس: دکتر نوشدخت – 17 ساعت
حقوق مدنی: 550000تومان- مدرس: دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8) -120ساعت
آیین دادرسی مدنی: 250000تومان- مدرس: دکتر نعمت الهی-55 ساعت
حقوق تجارت: 250000تومان- مدرس: دکتر نعمت الهی-50 ساعت
حقوق جزا: 550000 تومان- مدرس: دکتر ابراهیم زارع-90ساعت
آیین دادرسی کیفری:250000 تومان- مدرس: دکتر ابراهیم زارع-50ساعت
اصول فقه : 250000تومان – دکتر گلستان رو-50ساعت
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.

تمام دروس وکالت کانون وکلای دادگستری

شهریه نقدی با تخفیف 1/950/000 تومان

تمام دروس مرکز وکلای قوه قضاییه

شهریه نقدی با تخفیف 1/950/000 تومان

تمام دروس وکالت کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه-

شهریه نقدی با تخفیف 2/200/000 تومان

گروه 7 (G) آنلاین – ویژه مرکز وکلای قوه قضاییه (مشاوران –ماده187)روزهای برگزاری:شنبه ها عصر + یکشنبه ها عصر + دوشنبه ها عصر + چهارشنبه ها عصر

اساتید گروه7:حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر نعمت الهی-تجارت: دکتر نعمت الهی-متون فقه: دکتر گلستان رو-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر ابراهیم زارع حقوق ثبت دکتر نوشدخت
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.طرح طلایی


خدمات این گروه شامل:410 ساعت کلاس+ 7 مرحله آزمون کشوری آنلاین+ مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تحصیلی+ واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل
شهریه با احتساب تخفیف نقدی
4/500/000 تومان

شهریه اقساط:
4/900/000 تومان
4 قسط 1/325/000 تومان


طرح نقره ای


خدمات این گروه شامل:410 ساعت کلاس+مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تحصیلی+ واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل
شهریه با احتساب تخفیف نقدی
4/300/000 تومان

شهریه اقساط:
4/800/000 تومان
4 قسط 1/200/000 تومان

اخذ دروس وکالت به صورت تک درس(گروه 7 (آنلاین))


متون فقه (تحریرالوسیله): 600.000 تومان- مدرس: دکتر گلستان رو- چهارشنبه ها 16:30-12:30
حقوق ثبت: 450/000 تومان- مدرس: دکتر نوشدخت- چهارشنبه ها 21-17
حقوق مدنی: : 1/100/000 تومان- مدرس: دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8) – شنبه ها 21-18
آیین دادرسی مدنی: 550/000 تومان- مدرس: دکتر نعمت الهی- یکشنبه ها 17:30- 14:30
حقوق تجارت: 550/000 تومان- مدرس: دکتر نعمت الهی- یکشنبه ها 21-18
حقوق جزا: 1/100/000 تومان- مدرس: دکتر ابراهیم زارع- شنبه ها 17:30-14
آیین دادرسی کیفری: 550/000 تومان- مدرس: دکتر ابراهیم زارع- شنبه ها 14-12
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.

گروه 6 (F) آنلاینروزهای برگزاری:شنبه ها عصر + یکشنبه ها عصر

اساتید گروه6:حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر نعمت الهی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر گلستان رو-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر ابراهیم زارع
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.طرح طلایی


خدمات این گروه شامل:425 ساعت کلاس + 80 ساعت کارگاه جمع بندی + کارگاه حل تست + و کارگاه های آموزشی+ 17 مرحله آزمون کشوری آنلاین+ مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تحصیلی+ واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل
شهریه با احتساب تخفیف نقدی
4/900/000 تومان

شهریه به صورت اقساط
4 قسط 1/325/000 تومان


طرح نقره ای


خدمات این گروه شامل: 425 ساعت کلاس + مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تحصیلی+ واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل
شهریه با احتساب تخفیف نقدی
3/900/000 تومان

شهریه به صورت اقساط
4 قسط 1/050/000 تومان

اخذ دروس وکالت به صورت تک درس(گروه 6 (آنلاین))


حقوق مدنی: 1/100/000 تومان- مدرس: دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8) – شنبه ها 21-18
آیین دادرسی مدنی: 550/000 تومان- مدرس: دکتر نعمت الهی- یکشنبه ها 17:30- 14:30
حقوق تجارت: 550/000 تومان- مدرس: دکتر نعمت الهی- یکشنبه ها 21-18
اصول فقه: 550/000 تومان- مدرس: دکتر گلستان رو- یکشنبه ها 14-12
حقوق جزا: 1/100/000 تومان- مدرس: دکتر ابراهیم زارع- شنبه ها 17:30-14
آیین دادرسی کیفری: 550/000 تومان- مدرس: دکتر ابراهیم زارع- شنبه ها 14-12
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.

گروه 1 (A)-حضوری


طرح طلایی


خدمات این گروه شامل:550 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه های آموزشی+20 مرحله آزمون کشوری + 200 هزار تومان بن تخفیف 50 درصدی خرید کتب انتشارات موسسه آموزش علی فاضل + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل
شهریه نقدی 6/300/000 تومان

طرح نقره ای


خدمات این گروه شامل: 550 ساعت کلاس + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:سه شنبه صبح + چهارشنبه صبح + پنجشنبه صبح –آغاز ترم : بهمن 98

اساتید گروه1:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر نعمت الهی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر ابراهیم زارع

شهریه طرح طلایی با احتساب تخفیف نقدی : 6/300/000 تومان

شهریه طرح نقره ای با احتساب تخفیف نقدی : 4/900/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط پرداخت شهریه طرح طلایی بصورت اقساط 6/800/000 هزار تومان و طرح نقره ای 5/300/000 هزار تومان ( 6 قسط )ثبت نام فقط به صورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/900/000 تومان

گروه 2 (B)-حضوری


طرح طلایی


خدمات این گروه شامل: 550 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه های آموزشی+20 مرحله آزمون کشوری + 200 هزار تومان بن تخفیف 50 درصدی خرید کتب انتشارات موسسه آموزش علی فاضل + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل
شهریه نقدی 6/300/000 تومان

طرح نقره ای


خدمات این گروه شامل: 550 ساعت کلاس + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:سه شنبه عصر + چهارشنبه عصر + پنجشنبه عصر –آغاز ترم : بهمن 98

اساتید گروه2:حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر نعمت الهی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر گلستان رو-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر ابراهیم زارع

شهریه طرح طلایی با احتساب تخفیف نقدی : 6/300/000 تومان

شهریه طرح نقره ای با احتساب تخفیف نقدی : 4/900/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط پرداخت شهریه طرح طلایی بصورت اقساط 6/800/000 هزار تومان و طرح نقره ای 5/300/000 هزار تومان ( 6 قسط )ثبت نام فقط به صورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی4/900/000 تومان

گروه 3 (C)-حضوری

طرح طلایی


خدمات این گروه شامل: 550 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه های آموزشی+20 مرحله آزمون کشوری + 200 هزار تومان بن تخفیف 50 درصدی خرید کتب انتشارات موسسه آموزش علی فاضل + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل
شهریه نقدی 6/300/000 تومان

`

طرح نقره ای


خدمات این گروه شامل: 550 ساعت کلاس + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری: جمعه ها صبح و عصر –آغاز ترم : بهمن 98

اساتید گروه3: حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر رضائیان-تجارت: دکتر لطفی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر جهانگیری

شهریه طرح طلایی با احتساب تخفیف نقدی : 6/300/000 تومان

شهریه طرح نقره ای با احتساب تخفیف نقدی : 4/900/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط پرداخت شهریه طرح طلایی بصورت اقساط 6/800/000 هزار تومان و طرح نقره ای 5/300/000 هزار تومان ( 6 قسط )ثبت نام فقط به صورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/900/000 تومان

گروه 4(D)-حضوری

طرح طلایی


خدمات این گروه شامل: 550 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه های آموزشی+20 مرحله آزمون کشوری + 200 هزار تومان بن تخفیف 50 درصدی خرید کتب انتشارات موسسه آموزش علی فاضل + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل
شهریه نقدی 6/300/000 تومان

طرح نقره ای


خدمات این گروه شامل: 550 ساعت کلاس + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری:دوشنبه ها صبح و عصر + سه شنبه ها صبح و عصر شروع از خرداد 99

اساتید گروه4: حقوق مدنی :دکتر عبدغیور(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر نعمت الهی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر گلستان رو-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر جهانگیری

شهریه طرح طلایی با احتساب تخفیف نقدی : 6/300/000 تومان

شهریه طرح نقره ای با احتساب تخفیف نقدی : 4/900/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط پرداخت شهریه طرح طلایی بصورت اقساط 6/800/000 هزار تومان و طرح نقره ای 5/300/000 هزار تومان ( 5 قسط )ثبت نام فقط به صورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/900/000 تومان

گروه 5 (E)-حضوری

طرح طلایی


خدمات این گروه شامل: 550 ساعت کلاس + کارگاه جمع بندی+ کارگاه حل تست+کارگاه های آموزشی+20 مرحله آزمون کشوری + 200 هزار تومان بن تخفیف 50 درصدی خرید کتب انتشارات موسسه آموزش علی فاضل + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل
شهریه نقدی 6/300/000 تومان

طرح نقره ای


خدمات این گروه شامل: 550 ساعت کلاس + واریز 10 درصد شهریه پرداختی به عنوان اعتبار در فاضل کارت جهت استفاده از خدمات آموزشی موسسه فاضل

روزهای برگزاری: یکشنبه ها عصر+ دوشنبه ها عصر–آغاز ترم : اسفند 98

اساتید گروه 5:حقوق مدنی :دکتر لطفی(مدنی1و 2و3و4و6و7) دکتر حسینی(مدنی5و8)-آ.د.م:دکتر نعمت الهی-تجارت: دکتر نعمت الهی-اصول فقه: دکتر حسینی-حقوق جزا: دکتر ابراهیم زارع-آ.د.کیفری: دکتر ابراهیم زارع

شهریه طرح طلایی با احتساب تخفیف نقدی : 6/300/000 تومان

شهریه طرح نقره ای با احتساب تخفیف نقدی : 4/900/000 تومان

پرداخت شهریه بصورت اقساط پرداخت شهریه طرح طلایی بصورت اقساط 6/800/000 هزار تومان و طرح نقره ای 5/300/000 هزار تومان ( 6 قسط )ثبت نام فقط به صورت حضوری.
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند. بدین منظور می بایست بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایند.
شهریه نقدی 4/900/000 تومان