ثبت نام کلاسهای آمادگی وکالت کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت 1400

کلاسهای آنلاین گروه A آنلاین
با یک تیر هفت نشان بزنید
پوشش منابع دروس امتحانی کلیه آزمونهای حقوقی وکالت کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت 1400


حقوق مدنی- : دکتر لطفی – 110 ساعت –زمان برگزاری چهارشنبه 15:30 الی 20:30 - شهریه 1/800/000 تومان
حقوق تجارت-دکتر نعمت الهی – 55 ساعت – زمان برگزاری پنجشنبه 11:00 الی 13:30 - شهریه: 800/000 تومان
آیین دادرسی مدنی-دکتر نعمت الهی – 50 ساعت – زمان برگزاری پنجشنبه 8:30 الی 10:30 - شهریه: 800/000 تومان
اصول فقه-دکتر گلستان رو -60 ساعت – زمان برگزاری پنجشنبه 15:00 الی 17:00 - شهریه: 800/000 تومان
آیین دادرسی کیفری- دکتر حمیدزارعی – 50 ساعت – زمان برگزاری چهارشنبه 8:30 الی 10:00 -شهریه: 800/000 تومان
حقوق جزا- دکتر حمید زارعی – 70 ساعت – زمان برگزاری چهارشنبه 10:00 الی 14:00 - شهریه: 1/800/000 تومان
تحریرالوسیله-دکتر گلستان رو- 35 ساعت- زمان برگزاری پنجشنبه 17:15 الی 19- شهریه 800/000 تومان
حقوق ثبت- دکتر نوشدخت- 18 ساعت- زمان برگزاری پنجشنبه 19:15 الی 20:30- شهریه 700/000 تومان
استعداد شغلی- استاد درستی- 12 ساعت- زمان برگزاری جمعه 16 الی 18- شهریه300/000 تومان
برای پرداخت به صورت اقساط با موسسه هماهنگ بفرمایید و یا حضورا به دفتر ثبتنام مراجعه نمایید

طرح طلایی گروه A

شامل:کلیه کلاسهای وکالت کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت+16 مرحله آزمون آزمایشی+کارگاه جمع بندی و حل تست+کارگاه قوانین خاص+مشاوره و پشتیبانی
شهریه با احتساب تخفیف نقدی 6/900/000 تومان

طرح نقره ای گروه A

شامل: کلیه کلاسهای وکالت کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت+مشاوره و پشتیبانی
شهریه با احتساب تخفیف نقدی 5/900/000 تومان

کلاسهای گروه B حضوری
با یک تیر هفت نشان بزنید
کلیه کلاسهای وکالت+16 مرحله آزمون آزمایشی+کارگاه جمع بندی و حل تست+کارگاه قوانین خاص+مشاوره و پشتیبانی


حقوق مدنی- -دکتر لطفی – 110 ساعت –زمان برگزاری پنجشنبه و جمعه 8 الی 14
حقوق تجارت-دکتر نعمت الهی – 55 ساعت – زمان برگزاری سه شنبه 11 الی 14
آیین دادرسی مدنی-دکتر نعمت الهی – 50 ساعت – زمان برگزاری سه شنبه 8 الی 11
اصول فقه-دکتر گلستان رو -60 ساعت – زمان برگزاری چهارشنبه 11 الی 14
آیین دادرسی کیفری- دکتر ابراهیم زارع – 50 ساعت – زمان برگزاری پنجشنبه و جمعه 8 الی 14
حقوق جزا- دکتر ابراهیم زارع – 70 ساعت – زمان برگزاری پنجشنبه و جمعه 8 الی 14
برای پرداخت به صورت اقساط با موسسه هماهنگ بفرمایید و یا حضورا به دفتر ثبتنام مراجعه نمایید

طرح طلایی گروه B

شامل:کلیه کلاسهای وکالت+16 مرحله آزمون آزمایشی+کارگاه جمع بندی و حل تست+کارگاه قوانین خاص+مشاوره و پشتیبانی
شهریه با احتساب تخفیف نقدی 8/500/000 تومان

کلاسهای گروه C حضوری
با یک تیر هفت نشان بزنید
کلیه کلاسهای وکالت+16 مرحله آزمون آزمایشی+کارگاه جمع بندی و حل تست+کارگاه قوانین خاص+مشاوره و پشتیبانی


حقوق مدنی- -دکتر لطفی-110 ساعت – زمان برگزاری پنجشنبه و جمعه 15 الی 21
آیین دادرسی مدنی-دکتر نعمت الهی – 50 ساعت-زمان برگزاری سه شنبه 15 الی 18
اصول فقه-دکتر گلستان رو -60 ساعت – زمان برگزاری چهارشنبه 18 الی 21
آیین دادرسی کیفری- دکتر ابراهیم زارع – 50 ساعت- زمان برگزاری پنجشنبه و جمعه 15 الی 21
حقوق جزا- دکتر ابراهیم زارع – 70 ساعت- زمان برگزاری پنجشنبه و جمعه 15 الی 21
برای پرداخت به صورت اقساط با موسسه هماهنگ بفرمایید و یا حضورا به دفتر ثبتنام مراجعه نمایید

طرح طلایی گروه C

شامل:کلیه کلاسهای وکالت+16 مرحله آزمون آزمایشی+کارگاه جمع بندی و حل تست+کارگاه قوانین خاص+مشاوره و پشتیبانی
شهریه با احتساب تخفیف نقدی 8/500/000 تومان