ثبت نام کلاسهای آمادگی وکالت کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و قضاوت 1400

کلاسهای آنلاین حل تستهای مهم آمادگی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 – پس از ثبت نام کلاسها تا سه ماه از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد

توضیح 3 –مجموعه تستهای چاپ شده این کلاسها را صورت رایگان برای متقاضیان ثبت نام شده پست پیشتاز میشود

حقوق مدنی- 20 ساعت - دکتر حسینی -13 و 14بهمن عصرو15 بهمن صبح و عصر-550000تومان
حقوق جزاء -15ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی-19 و 20و 21بهمن صبح- 450000تومان
آیین دادرسی کیفری -11 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی-19 و 20 بهمن عصر -350000تومان
حقوق تجارت -15 ساعت – دکتر لطفی-21 بهمن عصرو 22بهمن صبح و عصر- 400000تومان
آیین دادرسی مدنی-12 ساعت – دکتر هاشمی-23 و 24 بهمن عصر 350000تومان
اصول فقه -18ساعت – دکتر گلستان رو- 17 بهمن صبح و 18 بهمن صبح و عصر- 500000تومان
حقوق اساسی -6 ساعت – دکتر پیراسته-16بهمن صبح-250000تومان
متون فقه(تحریر الوسیله)-6 ساعت –دکتر گلستان رو-14 بهمن صبح- 300000تومان
تذکر –کلاس صبح ها ساعت 8 الی 14- کلاس عصرها ساعت 15 الی 21

کلیه کلاسهای آنلاین حل تستهای مهم آمادگی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری


شهریه نقدی با تخفیف2600000تومان

تدریس صفر تا صد اصول فقهدکتر گلستان رو

زمان برگزاری:28 دی و 3، 4 و 5 بهمن

محل برگزاری:شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت کوچه1، موسسه فاضل
ظرفیت ثبتنام محدود می باشد و اولویت با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام می نمایند.
شهریه با احتساب تخفیف نقدی1/200/000 تومان

تدریس صفر تا صد تحریرالوسیله (حدود- وکالت- شهادات)دکتر گلستان رو

زمان برگزاری:26 و 27 دی

محل برگزاری:شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت کوچه1، موسسه فاضل
ظرفیت ثبتنام محدود می باشد و اولویت با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام می نمایند.
شهریه با احتساب تخفیف نقدی800/000 تومان

جمع بندی و حل تست های احتمالی حقوق مدنیدکتر عبدغیور

زمان برگزاری:26، 27 و 28 بهمن

محل برگزاری:شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصردشت کوچه1، موسسه فاضل
ظرفیت ثبتنام محدود می باشد و اولویت با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام می نمایند.
شهریه با احتساب تخفیف 1/200/000 تومان

طرح یاقوت-قضاوت 1400قواعد فقه-آنلاین- دکتر حسینی – 40 ساعت –شهریه: 800/000 تومان
استعداد شغلی-آنلاین -استاد درستی-12 ساعت –شهریه: 350/000 تومان
متون فقه(شرح لمعه)-آفلاین -دکتر حسینی – 60 ساعت –شهریه: 550/000 تومان
اصول فقه – آفلاین -دکتر گلستان رو -60 ساعت – شهریه: 550/000 تومان
حقوق مدنی-آفلاین -دکترلطفی-دکتر حسینی –120 ساعت –شهریه: 1/600/000 تومان
حقوق جزا(آفلاین) -دکتر حمید زارعی 80 ساعت –شهریه: 1/600/000 تومان
آیین دادرسی مدنی-آفلاین -دکتر لطفی- 75 ساعت –شهریه: 550/000 تومان
آیین دادرسی کیفری-آفلاین -دکتر حمید زارعی -50 ساعت –شهریه:550/000 تومان

جزئیات خدمات طرح یاقوت

کلاس تدریس صفرتاصد مجازی

در کلاسها که بصورت مجازی(آنلاین و آفلاین)برگزار می شود کلیه مواد قانونی و نظریه های مهم حقوقی آزمون قضاوت بصورت کامل در497ساعت تدریس شده و تستهای مرتبط با آن مبحث تحلیل می شود.

طرح یاقوت کلیه دروس


شهریه(بدون تخفیف) 4/900/000 قابل پرداخت در 2 قسط
شهریه با احتساب تخفیف نقدی4/500/000 تومان

متون فقه (حدود-وکالت-شهادات)


استاد: دکتر گلستان رو

روزهای برگزاری: سه شنبه ها 17 الی 20

مدت زمان: ۲۰ ساعت انلاین + ۲۰ ساعت آفلاین
شهریه نقدی با تخفیف 700/000 تومان

کلاسهای آمادگی آزمون پروانه داوری و داوری تخصصی خانواده


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 – کلاسها تا 20 اسفند سال 1400 از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد.


حقوق داوری-آنلاین: 45ساعت- دکتر لطفی 1/200/000 تومان
مهارتهای حل اختلاف-آنلاین:15ساعت- استاد آل منصور 400/000 تومان
اجرای احکام مدنی-آنلاین: 25ساعت - دکتر لطفی 600/000 تومان
قانون شوراهای حل اختلاف-آنلاین: 10ساعت - دکتر لطفی 300/000 تومان
متون فقه(شرح لمعه)-آفلاین: 45ساعت – دکتر حسینی 550/000 تومان
حقوق مدنی-آفلاین : 120ساعت – دکتر لطفی 1/600/000 تومان
حقوق تجارت-آفلاین:55ساعت – دکتر نعمت الهی 550/000 تومان
آیین دادرسی مدنی-آفلاین :55ساعت – دکتر نعمت الهی 550/000 تومان

طرح یک- کلیه دروس با تخفیف

شهریه نقدی با تخفیف 4/900/000 تومان

طرح دو- دروس: حقوق داوری - متون فقه - مهارتهای حل اختلاف - اجرای احکام مدنی - قانون شورهای حل اختلاف


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 – کلاسها تا 20 اسفند سال 1400 از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد.
شهریه نقدی با تخفیف 2/400/000 تومان

کلاسهای آمادگی آزمون پروانه میانجی گری


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 – کلاسها تا 20 اسفند سال 1400 از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد.


حقوق جزای عمومی و اختصاصی-آفلاین: 90ساعت- دکتر حمید رضا زارعی 1/600/000 تومان
آیین دادرسی کیفری-آفلاین:50ساعت- دکتر حمید رضا زارعی 550/000 تومان
آیین نامه میانجیگری درامور کیفری-آنلاین: 3ساعت - دکتر اسدی 100/000 تومان
مهارتهای حل اختلاف-آنلاین: 15ساعت- استاد آل منصور 400/000 تومان
قانون شوراهای حل اختلاف-آنلاین: 10ساعت - دکتر لطفی 300/000 تومان

طرح یک- کلیه دروس با تخفیف

شهریه نقدی با تخفیف 2/500/000 تومان

طرح دو- دروس : آیین نامه میانجی گری در امور کیفری - مهارتهای حل اختلاف - قانون شورهای حل اختلاف


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 – کلاسها تا 20 اسفند سال 1400 از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد.
شهریه نقدی با تخفیف 750/000 تومان

طرح زمرد-وکالت 1400


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 – کلاسها تا 20 اسفند سال 1400 از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد.


حقوق مدنی (آنلاین) - دکتر لطفی (مدنی 1،2،3،4،6 و 7)- دکتر حسینی (مدنی 5 و 8) – 120 ساعت –شهریه: 1/800/000 تومان
حقوق تجارت (آفلاین) -دکتر نعمت الهی – 55 ساعت –شهریه: 550/000 تومان
آیین دادرسی مدنی (آفلاین) -دکتر لطفی – 75 ساعت –شهریه: 550/000 تومان
اصول فقه (آنلاین) -دکتر گلستان رو -65 ساعت – شهریه: 800/000 تومان
آیین دادرسی کیفری (آفلاین) -دکتر حمید زارعی – 50 ساعت –شهریه: 550/000 تومان
حقوق جزا(آنلاین) -دکتر حمید زارعی 80 ساعت –شهریه: 1/800/000 تومان

جزئیات خدمات طرح زمرد

کلاس تدریس صفر تا صد مجازی

در کلاسها که بصورت مجازی (آنلاین و آفلاین) برگزار می شود کلیه مواد قانونی و نظریه های مهم حقوقی آزمون وکالت بصورت کامل در 445 ساعت تدریس شده و تست های مرتبط با آن مبحث تحلیل می شود.

کلاس تستهای احتمالی - آنلاین

به منظور بالا بردن شانس داوطلبان و تسلط حداکثری ایشان به تکنیک های تست زنی برگزار می شود .این کلاس در 100 ساعت بصورت آنلاین در دی و بهمن برگزار می شود.

کلاس تستهای احتمالی آفلاین

به منظور بالا بردن شانس داوطلبان و تسلط حداکثری ایشان به تکنیک های تست زنی برگزار می شود. این کلاس در 78 ساعت بصورت آفلاین در دروس مدنی- آدم-تجارت- جزا- کیفری است.

آزمون آزمایشی آفلاین

12 مرحله آزمون استاندارد با پاسخنامه تشریحی و صوتی به همراه کارنامه خلاصه شامل درصد و معدل

آزمون آزمایشی آفلاین

7 مرحله آزمون استاندارد با پاسخنامه تشریحی و صوتی و کارنامه دقیق شامل تراز و معدل و رتبه درکشور

کلاس آفلاین قوانین خاص و آرا وحدت رویه

با توجه به اهمیت قوانین خاص و آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور و افزایش طراحی سوالات از این بخش این کارگاه مهم بصورت آفلاین برگزار میشود.

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

مشاوره و برنامه ریزی توسط تیم متشکل از روانشناسان و کارشناسان خبره

طرح زمرد کلیه دروس

شهریه با احتساب تخفیف نقدی 5/900/000 تومان

کلاسهای آفلاین وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 –بعد از ثبت نام کلاسها تا چهارماه از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد


حقوق مدنی (گروه ۱) 120ساعت- دکتر لطفی 1/600/000 تومان
حقوق مدنی (گروه ۲) :120ساعت- دکتر حسینی 1/600/000 تومان
حقوق جزا : 75 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی 1/600/000 تومان
آیین دادرسی کیفری : 45 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی 550/000 تومان
حقوق تجارت: 50 ساعت – دکتر نعمت الهی 550/000 تومان
آیین دادرسی مدنی(گروه 1) : 75 ساعت – دکتر لطفی 550/000 تومان
آیین دادرسی مدنی(گروه ۲) :55 ساعت – دکتر نعمت 550/000 تومان
اصول فقه : 60ساعت – دکتر گلستان رو 550/000 تومان
متون فقه(تحریر الوسیله) :32 ساعت –دکتر گلستان رو 550/000 تومان
حقوق ثبت :17 ساعت – دکتر نوشدخت – 350/000 تومان
استعداد شغلی :10 ساعت – استاد درستی 250/000 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.

تمام دروس وکالت کانون وکلای دادگستری

شهریه نقدی با تخفیف 4/400/000 تومان

تمام دروس مرکز وکلای قوه قضاییه

شهریه نقدی با تخفیف 4/400/000 تومان

تمام دروس وکالت کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه-

شهریه نقدی با تخفیف 4/900/000 تومان

کلاسهای آفلاین حل تستهای مهم آمادگی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری


توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2 –پس از ثبت نام کلاسها تا سه ماه از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد

توضیح 3 –مجموعه تستهای چاپ شده این کلاسها را صورت رایگان برای متقاضیان ثبت نام شده پست پیشتاز میشود


حقوق مدنی: 30 ساعت - دکتر حسینی -550/000 تومان
حقوق جزا : 15ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی 450/000 تومان
آیین دادرسی کیفری : 11 ساعت - دکتر حمیدرضا زارعی 350/000 تومان
حقوق تجارت: 11 ساعت – دکتر نعمت الهی 350/000 تومان
آیین دادرسی مدنی: 11 ساعت – دکتر لطفی 350/000 تومان
اصول فقه :12ساعت – دکتر گلستان رو 350/000 تومان
حقوق اساسی آفلاین :6 ساعت – دکتر پیراسته+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پشت پیشتاز)- 250/000 تومان
متون فقه(تحریر الوسیله) آفلاین:6 ساعت –دکتر گلستان رو+ ارسال دفترچه تست چاپ شده (پشت پیشتاز)- 250/000 تومان
دانشجویان سابق می توانند از اعتبار فاضل کارت خود جهت تخفیف بابت پرداخت شهریه این طرح یا سایر خدمات موسسه استفاده نمایند.

تمام دروس وکالت کانون وکلای دادگستری

شهریه نقدی با تخفیف 2/600/000 تومان