مهلت ثبت نام آزمون وکالت 97 تا تاریخ 21مهر 97 تمدید شد.