کارت شرکت در آزمون وکالت سه‌شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۶ در سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود.