برگزاری همایش رایگان ترسیم نقشه راه موفقیت در آزمون وکالت 98 روز سه شنبه 27 آذر 97 در موسسه آموزش عالی فاضل ساعت 16:30