اسامی رتبه های برتر آزمون وکالت 91-موسسه آموزش عالی فاضل

آزمون نام کانون رتبه نام خانوادگی نام
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 9 مرادی احمد
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 12 مهبودی جلال
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 20 اساسه لیلا
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 20 رزمجویی پریسا
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 38 قائدمحمدی پریسا
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 40 زارعی مهدی
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 42 ارقمی نیا مریم
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 43 خادمی مسعود
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 47 زارعی ندا
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 48 رستمی محمد
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 49 گل محمدی ابوذر
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 53 نعمتی زکیه
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 55 مهدی مژگان
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 58 مکرم محمدجواد
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 58 صالحی دارنجانی شیما
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 65 خسروی زاده ابراهیم
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 68 احمدی محمودرضا
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 69 شفیعی معصومه
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 72 نفری طاهره
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 73 رستگاریان مهسا
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 77 خرم روز قربانعلی
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 78 شجاعیان علی
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 80 قائدی کاظم
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 82 اردکانی مهدی پویا
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 85 قانع بردبار مهدی
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 90 فرزانه لیلا
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 98 احمدی الهام
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 99 کمالی محبوبه
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 106 منصوری قیری فاطمه
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 106 پرهیزی امین
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 110 تجلی مرجان
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 115 گرامی طاهره
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 119 زارع سارا
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 124 امیری رحیم
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 130 جاویدی محمود
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 132 استخر محمدحسین
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 132 عزیزی امید
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 132 غضنفری جواد
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 140 جاوید مهناز
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 144 کی پور احمدرضا
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 158 فخیمی فرنوش
وکالت 91 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 160 پاک گهر محمد
وکالت 91 مرکز 138 محیط زین العابدین
وکالت 91 مرکز 207 ظرفی عباس
وکالت 91 مرکز 347 روشن نژاد امین
وکالت 91 مرکز 372 یوسفی احسان
وکالت 91 مرکز 378 چوگانی اسماعیل
وکالت 91 مرکز 431 یلدایی امین
وکالت 91 مرکز 432 استخر حمید
وکالت 91 مرکز 572 عباسی کشکولی عباس
وکالت 91 مرکز 633 زارع مهذبیه مهدیه
وکالت 91 مرکز 937 ایزدپناه غلامحسین
وکالت 91 مازندران 18 یگانه امیری پرویز
وکالت 91 بوشهر 2 حسینی سیدفرهاد
وکالت 91 بوشهر 6 امجدی نوریه
وکالت 91 بوشهر 9 نوع پرست زهرا
وکالت 91 بوشهر 15 رحمانی مهدی
وکالت 91 بوشهر 20 نعمتی پور زینب
وکالت 91 بوشهر 21 غلامی مهین
وکالت 91 بوشهر 27 فولادی علی
وکالت 91 بوشهر 30 موسوی سید ابوالحسن
وکالت 91 بوشهر 38 اسدی سمیه
وکالت 91 بوشهر 42 مهرکی شاداب
وکالت 91 بوشهر 43 باقری حسن
وکالت 91 بوشهر 58 آزادی رخساره
وکالت 91 بوشهر 64 جباری معصومه
وکالت 91 بوشهر 77 دهقانی ماندانا
وکالت 91 کرمان 1 شاهینی علی
وکالت 91 کرمان 15 رحیمی بدیع اله
وکالت 91 کرمان 47 نصوریان زاده سلام
وکالت 91 کرمان 56 طالبی مسعود
وکالت 91 کرمان 68 منصوری رامین
وکالت 91 کرمان 72 خیرخواه نسرین
وکالت 91 کرمان 99 یارابراهیمی محمد
وکالت 91 کرمان 106 بوستانی الناز
وکالت 91 کرمان 110 رنجبر اسماعیل
وکالت 91 کرمان 112 خلیلی سپیده
وکالت 91 کرمان 112 ارجمند گلاره
وکالت 91 کرمان 116 فخرپور شکوفه
وکالت 91 کرمان 127 واعظی سیدعلی
وکالت 91 کرمان 129 قانع بردبار محمد

اسامی رتبه های برتر آزمون قضاوت 91-موسسه آموزش عالی فاضل

آزمون نام خانوادگی نام
قضاوت 91 فولادی علی
قضاوت 91 فولادی غلامرضا
قضاوت 91 فخیمی فرنوش
قضاوت 91 فریدونی مهرناز
قضاوت 91 فرزانه لیلا
قضاوت 91 کی پور احمدرضا
قضاوت 91 گرامی طاهره
قضاوت 91 پاک گهر محمد
قضاوت 91 پارسایی سلمان
قضاوت 91 پروانه سنگری زهرا
قضاوت 91 یوسفی احسان
قضاوت 91 یزدان پناه حمید
قضاوت 91 قانع بردبار مهدی
قضاوت 91 قزلباش مومن
قضاوت 91 لاچینی یحیی
قضاوت 91 نیک منش علیرضا
قضاوت 91 نیکو ابراهیم
قضاوت 91 چوگانی اسماعیل
قضاوت 91 چوپانی حمیدرضا
قضاوت 91 نامور رضا
قضاوت 91 نعمتی پور زینب
قضاوت 91 موسوی سیدمرتضی
قضاوت 91 ملک پور محمدابراهیم
قضاوت 91 منوچهری نازیلا
قضاوت 91 منصوری فاطمه
قضاوت 91 منصوری رامین
قضاوت 91 محیط زین العابدین
قضاوت 91 محمودی جواد
قضاوت 91 مردانه محمدباقر
قضاوت 91 مزارعی مصطفی
قضاوت 91 معینی فر معصومه
قضاوت 91 اژدری حمیدرضا
قضاوت 91 انصاری عابدین
قضاوت 91 امیری بهنام
قضاوت 91 احمدی محمودرضا
قضاوت 91 احمدی الهام
قضاوت 91 احسنی فروغ
قضاوت 91 ارژنگ احسان
قضاوت 91 ارقمی مریم
قضاوت 91 ارجی سمیه
قضاوت 91 اردکانی مهدی پویا
قضاوت 91 اسلام لو ماهان
قضاوت 91 اسلامی سارا
قضاوت 91 استخر سعید
قضاوت 91 توکلی الهام
قضاوت 91 تقی زاده فاطمه
قضاوت 91 جاوید مهناز
قضاوت 91 حیدری مرجان
قضاوت 91 حدادی احمدرضا
قضاوت 91 حسین خانی کامران
قضاوت 91 حسینی امین شاه
قضاوت 91 حسینی سیدزهرا
قضاوت 91 حسینی شهناز
قضاوت 91 خادمی مسعود
قضاوت 91 خسروی زاده ابراهیم
قضاوت 91 روشن نژاد امین
قضاوت 91 رهنمایی زهره
قضاوت 91 رهبر حسین
قضاوت 91 رهسپار سعید
قضاوت 91 رجبی رحیم
قضاوت 91 رحمانی مهدی
قضاوت 91 رزمجویی داریوش
قضاوت 91 رسولی قلاتی عبدالحسن
قضاوت 91 رستمی محمد
قضاوت 91 زیراهی عباس
قضاوت 91 زارع حبیب
قضاوت 91 زارع علی
قضاوت 91 زارعی مهدی
قضاوت 91 شفیعی معصومه
قضاوت 91 شیری مهدی
قضاوت 91 شیرین افشان محمدحسین
قضاوت 91 ظرفی عباس
قضاوت 91 عمادی زهرا
قضاوت 91 عبدالهی ساسان
قضاوت 91 غلامزاده علی حسین
قضاوت 91 غضنفری جواد
قضاوت 91 صفدری ابوذر
قضاوت 91 صفرزاده فاطمه
قضاوت 91 صفرزاده فاطمه
قضاوت 91 صالحی دارنجانی شیما
قضاوت 91 صادق پور محمد
قضاوت 91 صحرایی پوریا
بازگشت