اسامی رتبه های برتر آزمون وکالت 92-موسسه آموزش عالی فاضل

آزمون نام کانون رتبه نام خانوادگی نام
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 4 رحیمی محمد
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 5 قاسمی مهناز
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 7 سعیدی عبدالرضا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 12 پارسایی فاضل
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 17 بحرینی سارا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 20 میرزایی عذرا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 21 رهایی امیررضا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 31 نوروزی مجتبی
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 32 کی قبادی زهرا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 36 توکلی الهام
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 38 کیانی الهه
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 39 قاسمی فرهاد
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 41 نجفی زاده بهنام
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 43 رزم خواه حبیب
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 46 نوروزی نرگس
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 49 حسینی احسان
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 50 کریمی اعظم
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 51 سجادی حوریا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 52 منتظر وحید
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 53 قاسمی سعید
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 55 فتوحی الهام
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 56 نظری علیرضا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 58 رزمجویی داریوش
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 60 رمضانی مریم
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 63 کاظمی رویا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 64 بادپا سحر
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 66 بیگی نازیلا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 68 دبیری زهرا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 71 رزمجویی الهام
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 72 ستوده عبدالوهاب
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 73 قاسمی مریم
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 77 کبیری عبداله
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 80 استخر محمدحسین
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 82 رحیمی پریسا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 90 شهریاری محمد
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 91 توکلی سلیمان
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 92 ویسی محمدعلی
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 93 صحرایی پوریا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 97 میرزایی حامد
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 99 ازهار حمیده
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 101 میروکیلی بهاره
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 102 شمشیری فروزان
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 103 مصطفایی راحیل
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 104 پروانه نژاد صدیقه
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 106 جاوید مهناز
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 113 تقوی حسنیه
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 118 فلاحی نسرین
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 124 متقی نادیا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 125 کریمیان فائزه
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 127 عباس نژاد دنیا
وکالت 92 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 128 قنبری زهرا
وکالت 92 خراسان رضوی،شمالی،جنوبی 25 علوی سیده اثنا
وکالت 92 مرکز 31 شاهیان مصطفی
وکالت 92 مرکز 75 رستمی عارف
وکالت 92 مرکز 184 قانع شیوا
وکالت 92 مرکز 190 نقی زاده ستاره
وکالت 92 مرکز 260 حجازی مریم
وکالت 92 مرکز 329 بانشی رضا
وکالت 92 مرکز 356 زارع علیرضا
وکالت 92 مرکز 371 سلطانی فرزانه
وکالت 92 مرکز 380 :آیین نسرین
وکالت 92 مرکز 390 شیخی نژاد ملیحه
وکالت 92 مرکز 401 سلیمانی اسماعیل
وکالت 92 مرکز 408 عظیمی وحید
وکالت 92 مرکز 445 جباری ملیحه
وکالت 92 مرکز 455 کریمی نظر فهیمه
وکالت 92 مرکز 468 حیدری نادر
وکالت 92 مرکز 533 فلاحتکار رحمان
وکالت 92 مرکز 625 مفتون حقیقی دنیا
وکالت 92 مرکز 628 رستمی آرمان
وکالت 92 مرکز 716 نامور رضا
وکالت 92 مرکز 742 عباسی محمدامین
وکالت 92 مرکز 761 باقری محسن
وکالت 92 مرکز 792 حقانی ندا
وکالت 92 مرکز 837 قاجاری مستا
وکالت 92 مرکز 863 مهربانی نسب زینب
وکالت 92 مرکز 866 دهقان مسلم
وکالت 92 مرکز 869 خان احمدی فاطمه
وکالت 92 مرکز 876 ضرغامی شکوفه
وکالت 92 مرکز 921 قنبری مجید
وکالت 92 مرکز 924 وحیدپور فرشاد
وکالت 92 مرکز 924 افشاری عبدالحسین
وکالت 92 مرکز 942 غلامی سپیده
وکالت 92 مرکز 950 تیموری راد شیرین
وکالت 92 مرکز 961 اسلاملو ماهان
وکالت 92 مرکز 993 حسنی طیبی مهدی
وکالت 92 مرکز 995 نوری زاده زهره
وکالت 92 مرکز 1017 ضامنی افسانه
وکالت 92 مرکز 1026 نوروزی طالب
وکالت 92 مرکز 1030 رجبی رحیم
وکالت 92 مرکز 1067 آقاجانی مجتبی
وکالت 92 مرکز 1118 نیکنام سعید
وکالت 92 مرکز 1249 جنتی محمدکریم
وکالت 92 مرکز 1254 رشیدی تورج
وکالت 92 مرکز 1258 کرمی محمد
وکالت 92 مرکز 1282 مزارعی مصطفی
وکالت 92 بوشهر 1 منصوری حسین
وکالت 92 بوشهر 2 شمسی امید
وکالت 92 بوشهر 3 ناصرزاده فرخنده
وکالت 92 بوشهر 3 منوچهری سیروس
وکالت 92 بوشهر 5 مرادی رقیه
وکالت 92 بوشهر 10 شعبانی مصطفی
وکالت 92 بوشهر 11 حاجب فرد رضا
وکالت 92 بوشهر 12 دهقانی سیروس
وکالت 92 بوشهر 16 حسین خانی افشار
وکالت 92 بوشهر 18 بهرامی فاطمه
وکالت 92 بوشهر 24 درویشی مرضیه
وکالت 92 بوشهر 27 شایانی احسان
وکالت 92 بوشهر 28 هنرمند مختار
وکالت 92 بوشهر 29 سیاوش سیما
وکالت 92 بوشهر 30 حسن خانی مازیار
وکالت 92 بوشهر 32 یزدان کیش مسلم
وکالت 92 بوشهر 33 احمدی عبدالحمید
وکالت 92 بوشهر 37 برزگر مهدی
وکالت 92 بوشهر 43 منصوری حکمت اله
وکالت 92 بوشهر 44 اکبرپور محبوبه
وکالت 92 بوشهر 46 خدابخشی مهوش
وکالت 92 بوشهر 47 ناصحی فاطمه
وکالت 92 بوشهر 52 خادم فاطمه
وکالت 92 بوشهر 54 صمیمی لقا شمس اله
وکالت 92 بوشهر 56 دارابی حامد
وکالت 92 بوشهر 57 بنافی زهرا
وکالت 92 بوشهر 60 کشتکار نجمه
وکالت 92 خوزستان 7 خوبیاری فریدون
وکالت 92 خوزستان 13 مسعودی غلامرضا
وکالت 92 خوزستان 16 خانی افسانه
وکالت 92 خوزستان 17 عادل محسن
وکالت 92 خوزستان 19 کی پور احمدرضا
وکالت 92 خوزستان 21 طالبان پور بهاره
وکالت 92 خوزستان 24 قاسمی مرضیه
وکالت 92 خوزستان 34 یاری احمد رضا
وکالت 92 خوزستان 53 نوروزی ابراهیم
وکالت 92 خوزستان 67 سیف زاده منصوره
وکالت 92 خوزستان 81 فرزام پور فرناز
وکالت 92 خوزستان 92 خورشیدی پیمان
وکالت 92 خوزستان 98 احمدپور ماندانا
وکالت 92 خوزستان 107 شریفی سجاد
وکالت 92 خوزستان 113 خسروانی سهیلا
وکالت 92 خوزستان 118 ابراهیمی مرضیه
وکالت 92 خوزستان 120 سنجانکی ابراهیم
وکالت 92 خوزستان 130 شادرام شیدا
وکالت 92 کرمان 7 گرجی امیر
وکالت 92 کرمان 9 مسعودی ندا
وکالت 92 کرمان 12 تمیزکار محسن
وکالت 92 کرمان 17 عسکری فر مریم
وکالت 92 کرمان 18 مقیمی سارانی فاطمه
وکالت 92 کرمان 21 لاچینی یحیی
وکالت 92 کرمان 26 بمانا فهیمه
وکالت 92 کرمان 40 غضنفری جواد
وکالت 92 کرمان 53 عسکری سید امین
وکالت 92 کرمان 68 حسین خانی کامران
وکالت 92 کرمان 69 ایزدی اسماعیل
وکالت 92 کرمان 72 روزبه اسما
وکالت 92 کرمان 74 تقی نیا سمیه
وکالت 92 کرمان 75 فروغی بتول
وکالت 92 کرمان 76 تقی زادگان پرنیان
وکالت 92 کرمان 85 حسین خانی پویان
وکالت 92 کرمان 102 اسکندری رضا
وکالت 92 کرمان 115 نیک منش علیرضا
وکالت 92 کرمان 116 بسنده احمد
وکالت 92 کرمان 117 فرزانه مهناز
وکالت 92 کرمان 119 عابدی فیروزه
وکالت 92 کرمان 120 روشن قیاس آذرخش
وکالت 92 کرمان 128 عسگری فر راضیه
وکالت 92 کرمان 144 درخش پوران
وکالت 92 کرمان 148 اژدری حمیدرضا
وکالت 92 کرمان 152 ارژنگ احسان
وکالت 92 اصفهان 20 آویژگان محمد
وکالت 92 اصفهان 26 عندلیب مهشید
وکالت 92 اصفهان 38 کمالی محمد رضا
وکالت 92 اصفهان 50 ظفرمند سعید
وکالت 92 اصفهان 60 بهارستانی محمد
وکالت 92 اصفهان 80 بانکی لیدا
وکالت 92 اصفهان 86 صادقی حسین
وکالت 92 اصفهان 91 قدیرزاده پریسا
وکالت 92 اصفهان 95 نظری فاطمه
وکالت 92 اصفهان 125 میرموسوی لیلا

اسامی رتبه های برتر آزمون قضاوت 92-موسسه آموزش عالی فاضل

آزمون نام خانوادگی نام
قضاوت 92
قضاوت 92
قضاوت 92 یاری احمد رضا
قضاوت 92 فاتحیان مصطفی
قضاوت 92 فتاحی سمیه
قضاوت 92 فتحی دانیال
قضاوت 92 فروغی بتول
قضاوت 92 فرزانه مهناز
قضاوت 92 کیانی الهه
قضاوت 92 کبیری عبداله
قضاوت 92 کریمی نظری فهیمه
قضاوت 92 کریمی نظری فهیمه
قضاوت 92 کرمی محمد
قضاوت 92 کشاورزی زهره
قضاوت 92 گرجی امین
قضاوت 92 گردابی عادل
قضاوت 92 پورنوروز فریبا
قضاوت 92 پارسایی فاضل
قضاوت 92 پرهیزی یاسر
قضاوت 92 یهی زاده مهدی
قضاوت 92 یزدان کیش مسلم
قضاوت 92 وحیدپور فرشاد
قضاوت 92 وحیدنژاد سعید
قضاوت 92 قنبری مجید
قضاوت 92 قنبری سجاد
قضاوت 92 قاسمی مرضیه
قضاوت 92 قاسمی فرهاد
قضاوت 92 قاسمی سعید
قضاوت 92 قدرتی مهسا
قضاوت 92 قزلباش محمد علی
قضاوت 92 لاچینی یحیی
قضاوت 92 لاهوتی معصومه
قضاوت 92 لطفی هادی
قضاوت 92 نیکنام سعید
قضاوت 92 نیکمنش علیرضا
قضاوت 92 چوگانی هادی
قضاوت 92 چوگانی علی
قضاوت 92 نوری زاد زهره
قضاوت 92 نوری زاد زهره
قضاوت 92 نوروزی مجتبی
قضاوت 92 نادری ناصر
قضاوت 92 ناظمی محسن
قضاوت 92 نبی عبدالیوسفی رضا
قضاوت 92 نجفی جابر
قضاوت 92 نجفی زاده بهنام
قضاوت 92 نجاری علی
قضاوت 92 نخیلی مهدی
قضاوت 92 نظام دوست فاطمه
قضاوت 92 نظری علیرضا
قضاوت 92 هوشیار عبداله
قضاوت 92 هنرمند مختار
قضاوت 92 میرباقری لیلا
قضاوت 92 میرزایی حامد
قضاوت 92 مویدی میترا
قضاوت 92 موسوی روح اله
قضاوت 92 مهکویی زهرا
قضاوت 92 مهربانی نسب زینب
قضاوت 92 متقی نادیا
قضاوت 92 محمودی سعید
قضاوت 92 محمدی نژاد امیر
قضاوت 92 مختاری فاطمه
قضاوت 92 مرادی مجید
قضاوت 92 مرادی فاطمه
قضاوت 92 مردانی محمد
قضاوت 92 مزارعی مصطفی
قضاوت 92 مزارعی سهیلا
قضاوت 92 مسیحی مجتبی
قضاوت 92 مسعودی غلامرضا
قضاوت 92 مسعودی ندا
قضاوت 92 آقاجانی مجتبی
قضاوت 92 افخمی مریم
قضاوت 92 افشانده جهانگیر
قضاوت 92 افشاری عبدالحسین
قضاوت 92 اکبرپور محبوبه
قضاوت 92 اوجی امین
قضاوت 92 الوانچی محمد قاسم
قضاوت 92 امیری شهناز
قضاوت 92 امیری محمد علی
قضاوت 92 اثنی عشری پروین
قضاوت 92 احمدی محمود رضا
قضاوت 92 احمدی عبدالرحیم
قضاوت 92 احمدی محمد
قضاوت 92 احسنی فروغ
قضاوت 92 اردشیری صدیقه
قضاوت 92 ازهار حمیده
قضاوت 92 اسفندیاری سلمان
قضاوت 92 استوار افشین
قضاوت 92 بلاغی میثم
قضاوت 92 بلاغی اصل اکبر
قضاوت 92 بهادری فر وحید
قضاوت 92 بهرامی فاطمه
قضاوت 92 باقری محسن
قضاوت 92 باقری منصور
قضاوت 92 بانکی لیدا
قضاوت 92 بازیار نصراله
قضاوت 92 بحرینی سارا
قضاوت 92 تیز مغز ابراهیم
قضاوت 92 توکلی فاطمه
قضاوت 92 توکلی الهام
قضاوت 92 توکلی طاهره
قضاوت 92 جهانگیر سولماز
قضاوت 92 جعفری بهرام
قضاوت 92 حیدری عبداله
قضاوت 92 حیدری علی
قضاوت 92 حیدری علی
قضاوت 92 حیدریان محمد رضا
قضاوت 92 حجازی مریم
قضاوت 92 حجازی رقیه
قضاوت 92 حسینی زهرا
قضاوت 92 حسینی احسان
قضاوت 92 حسینی علی اصغر
قضاوت 92 حسن زادگان مریم
قضاوت 92 خوبیاری فریدون
قضاوت 92 خوبیاری حسین
قضاوت 92 خانی افسانه
قضاوت 92 خانی رضا احمد
قضاوت 92 خاجویی فریده
قضاوت 92 خادم فاطمه
قضاوت 92 خارستان فیروزه
قضاوت 92 خسروی بهمن
قضاوت 92 دهقان مسلم
قضاوت 92 دهقانی سیروس
قضاوت 92 دهقانی امیر حسین
قضاوت 92 دادفر میثم
قضاوت 92 درجی طاهره
قضاوت 92 روستا فاطمه
قضاوت 92 روشن قیاس آذرخش
قضاوت 92 رهایی امیر رضا
قضاوت 92 رزم خواه حبیب
قضاوت 92 رزمجویی آریوبرزن
قضاوت 92 زیراهی عباس
قضاوت 92 زمانی پور سمیه
قضاوت 92 زارع حبیب
قضاوت 92 زارع مجتبی
قضاوت 92 زارعی یاسمین
قضاوت 92 زارعی یاسمین
قضاوت 92 زارعی یکتا
قضاوت 92 سلیمانی اسماعیل
قضاوت 92 سلطانی فرزانه
قضاوت 92 سهرابی موسی
قضاوت 92 سبوکی ملیحه
قضاوت 92 شیروانی پرویز
قضاوت 92 شهبازی محمدرضا
قضاوت 92 شهریاری محمد
قضاوت 92 شایانی احسان
قضاوت 92 شاهیان مصطفی
قضاوت 92 شادرام شیدا
قضاوت 92 شریفی احد
قضاوت 92 شعبانی مصطفی
قضاوت 92 طالبان پور بهاره
قضاوت 92 طاهر مرتضی
قضاوت 92 علی عسکری مریم
قضاوت 92 عابدی مرضیه
قضاوت 92 عادل محسن
قضاوت 92 عزیزی مژگان
قضاوت 92 عسکری فر مریم
قضاوت 92 عسکری فر راضیه
قضاوت 92 عظیمی وحید
قضاوت 92 غلامی سپیده
قضاوت 92 غلامی آمنه
قضاوت 92 صالحی اصغر
بازگشت