اسامی رتبه های برتر آزمون وکالت 93-موسسه آموزش عالی فاضل

آزمون نام کانون رتبه نام خانوادگی نام
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 1 کشکولی(س) فرخ
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 2 محمودآبادی(س) فرهاد
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 4 مزارعی مصطفی
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 5 علی عسکری مریم
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 8 افشین فر مریم
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 10 علیزاده سعید
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 11 غلامی احمد
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 15 دهقانیان فرشته
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 18 گرگین مریم
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 19 ریحانی افسانه
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 20 عاشقی سلمان
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 22 حیدریان محمد رضا
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 23 پروانه زیبا
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 25 رستگار علی
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 26 انصاری سکینه
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 27 حسن زادکان مریم
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 32 قلندری صمد
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 33 اسفندیاری فرزانه
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 34 فتحی دانیال
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 37 حیدری اکبر
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 41 عبدالهی ساسان
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 46 کرمی محمد
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 47 سبوکی ملیحه
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 51 خندان فاطمه
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 53 تیزمغز ابراهیم
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 55 لیروای رضا
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 57 رزوانی حبیب
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 60 رفیعی مریم
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 62 دهقان داریوش
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 63 رزمجویی آناهید
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 66 کریمی حجت اله
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 67 میرزایی محمد
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 70 فرهادی زینب
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 76 صالحیان مهدی
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 78 رفیعی طاهره
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 80 بدری محسن
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 81 دوزنده عباس
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 83 رزمجویی بهرام
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 88 شهریور آرش
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 89 امیریان امیرمصطفی
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 90 بلاغی اکبر
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 91 کشاورز جعفر
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 97 انصاری نرگس
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 98 فواکه علی
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 101 ناظمی محسن
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 102 مهکویی زهرا
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 105 مبردی مریم
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 107 ثمن گل پور بیتا
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 108 عبدالهی الهام
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 112 قهرمانی رضا
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 118 فارمر مریم
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 119 حمزوی عمله محمد
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 120 اکبری زهرا
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 121 حقایقی فهیمه
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 124 بهزادی راضیه
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 125 جناب زاده مسعود
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 126 امیری سکینه
وکالت 93 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 127 رزمجویی امیررضا
وکالت 93 چهارمحال و بختیاری 36 دهقانی ناهید
وکالت 93 مرکز 20 علوی سیده آتنا
وکالت 93 مرکز 49 خلیلی ایمان
وکالت 93 مرکز 62 عالی شاهین
وکالت 93 مرکز 87 دهقان وحید
وکالت 93 مرکز 222 بشردوست زهرا
وکالت 93 مرکز 299 دادفر میثم
وکالت 93 مرکز 374 پارسایی سلمان
وکالت 93 مرکز 404 سلطانی مهران
وکالت 93 مرکز 451 قلی پور محسن
وکالت 93 مرکز 518 ابولی رضا
وکالت 93 مرکز 533 سلیمی سارا
وکالت 93 مرکز 658 کیانی کاظم
وکالت 93 مرکز 741 اسمعیلی فارسی میترا
وکالت 93 مرکز 899 یزدان شناس فرزانه
وکالت 93 مرکز 926 فروزانفر لیلا
وکالت 93 مازندران 53 محمدی سید ایوب
وکالت 93 بوشهر 1 پارسایی فاطمه
وکالت 93 بوشهر 2 دشتی(س) علی
وکالت 93 بوشهر 3 ولی پور(س) علی
وکالت 93 بوشهر 3 میرزایی نغمه
وکالت 93 بوشهر 4 صفرپور سیروس
وکالت 93 بوشهر 5 مزارعی سهیلا
وکالت 93 بوشهر 6 محمدی احد
وکالت 93 بوشهر 8 مصفا فاطمه
وکالت 93 بوشهر 11 حسنی عارف
وکالت 93 بوشهر 12 زارعی دودجی نوربخش
وکالت 93 بوشهر 13 نوروزی هادی
وکالت 93 بوشهر 14 نبی پور ایمان
وکالت 93 بوشهر 17 محمدی راضیه
وکالت 93 بوشهر 19 شهبازی شهناز
وکالت 93 بوشهر 31 عباسی فاطمه
وکالت 93 بوشهر 35 اکبری پور سکینه
وکالت 93 بوشهر 37 اکبری فاطمه
وکالت 93 بوشهر 38 فرخ نیا ندا
وکالت 93 بوشهر 39 فقیه پروانه
وکالت 93 بوشهر 40 یاه بهاره
وکالت 93 خوزستان 7 قاسمی(س) داریوش
وکالت 93 خوزستان 16 هوشیار محمدرضا
وکالت 93 خوزستان 17 رضایی سوق هانیه
وکالت 93 خوزستان 26 روستا فاطمه
وکالت 93 خوزستان 29 توکلی فاطمه
وکالت 93 خوزستان 34 صدیق سهیلا
وکالت 93 خوزستان 38 امینی علی
وکالت 93 خوزستان 39 دهقان عزت
وکالت 93 خوزستان 43 رحیمی حمیدرضا
وکالت 93 خوزستان 60 هوشیار عبداله
وکالت 93 خوزستان 74 محمدی کوروش
وکالت 93 خوزستان 94 بابایی شهلا
وکالت 93 خوزستان 116 ضرغامی کوروش
وکالت 93 خوزستان 117 یحیی آبادی ستایش
وکالت 93 خوزستان 123 شاهسونی سارا
وکالت 93 خوزستان 133 سلبی امید
وکالت 93 کرمان 4 لاهوتی معصومه
وکالت 93 کرمان 6 صادقی نیا مهدی
وکالت 93 کرمان 8 پروانه سنگری زهرا
وکالت 93 کرمان 15 صادقی مهران
وکالت 93 کرمان 18 نجمایی اشکان
وکالت 93 کرمان 34 بیگلربیگی فربد
وکالت 93 کرمان 37 بهادری وحید
وکالت 93 کرمان 41 رحمانی محمد
وکالت 93 کرمان 52 قلندری منا
وکالت 93 کرمان 60 جوکار سلمان
وکالت 93 کرمان 73 ناطق فصیحی محمدحسین
وکالت 93 کرمان 75 جمشیدی احمد
وکالت 93 کرمان 87 فضلی نسرین
وکالت 93 کرمان 117 پارسایی آرزو
وکالت 93 کرمان 123 رحیمی محمدعلی
وکالت 93 کرمان 125 خسروی بهمن
وکالت 93 کرمان 126 شیری مهدی
وکالت 93 کرمان 126 غریب زاده زهرا
وکالت 93 کرمان 128 احسنی فروغ
وکالت 93 کرمان 137 قزلباش محمدعلی
وکالت 93 کرمان 141 صادق پور محمد
وکالت 93 کرمان 146 مرادی سمیرا
وکالت 93 کرمان 152 جعفری سیده زهره
وکالت 93 کرمان 154 کرمی دریاهکی محمدعلی
وکالت 93 کرمان 156 زرین کلاه مریم
وکالت 93 کرمان 157 بلاغی فتانه

اسامی رتبه های برتر آزمون قضاوت 93-موسسه آموزش عالی فاضل

آزمون نام خانوادگی نام
قضاوت 93 کاظمی سبحان
قضاوت 93 دهقانی عادل
قضاوت 93 فتحی دانیال
قضاوت 93 فریدون نژاد امید
قضاوت 93 فریدونی جواد
قضاوت 93 فراحی قصر بونصر فرهاد
قضاوت 93 کیانی کاظم
قضاوت 93 کاوسی حسین
قضاوت 93 کاظمی مجتبی
قضاوت 93 کریمی ایمان
قضاوت 93 کریمی کوچی حجت اله
قضاوت 93 کرمی امین
قضاوت 93 کرمی محمد علی
قضاوت 93 کرمی محمد علی
قضاوت 93 کرمی یوسف
قضاوت 93 کرمی محمد
قضاوت 93 کشاورز جعفر
قضاوت 93 گرزن فرهاد
قضاوت 93 پورمددی خلیل
قضاوت 93 پوسه مهران
قضاوت 93 پارسایی زهرا
قضاوت 93 پارسایی سلمان
قضاوت 93 پارسایی سلمان
قضاوت 93 پرندوار رحیمه
قضاوت 93 یوسفی نجمه
قضاوت 93 یزدی حسین
قضاوت 93 والی ایمان
قضاوت 93 وحیدپور فرشاد
قضاوت 93 قلندری منا
قضاوت 93 قناعت سکینه
قضاوت 93 قائدی ابراهیم
قضاوت 93 قاسمی سعید
قضاوت 93 قراچه زاده احسان
قضاوت 93 قرشی علی
قضاوت 93 قرشی علی
قضاوت 93 نیری شهاب
قضاوت 93 چوگانی هادی
قضاوت 93 چوبینه سعید
قضاوت 93 نوروزی راضیه
قضاوت 93 نژاد سعید وحید
قضاوت 93 نامجو زینب
قضاوت 93 نامداری فرید
قضاوت 93 نامداری میثم
قضاوت 93 نامداری قرقانی شبنم
قضاوت 93 نادری باب اناری ناصر
قضاوت 93 ناظمی محسن
قضاوت 93 نجفی جابر
قضاوت 93 نجمائی اشکان
قضاوت 93 نخیلی مهدی
قضاوت 93 نعیمی مرندی فاطمه
قضاوت 93 هوشیار محمد جواد
قضاوت 93 هوشیار عبداله
قضاوت 93 میرزایی علی اکبر
قضاوت 93 میرزایی حامد
قضاوت 93 مولایی نرگس
قضاوت 93 مقتدر علی
قضاوت 93 منتی داود مصطفی
قضاوت 93 منصوری علی
قضاوت 93 منصوریان زهره
قضاوت 93 مهکوی زهرا
قضاوت 93 مهدوی میلاد
قضاوت 93 محمودی مجید
قضاوت 93 محمدی مجتبی
قضاوت 93 محمدی سید ایوب
قضاوت 93 محمدی معصومه
قضاوت 93 محمدی نژادفر امیر
قضاوت 93 مرادی امید
قضاوت 93 مرادی امید
قضاوت 93 مرادی امین
قضاوت 93 مسیحی مجتبی
قضاوت 93 مسلمی لیلا
قضاوت 93 معتضدیان محسن
قضاوت 93 معصومی اعظم
قضاوت 93 معصومی سولماز
قضاوت 93 معصومی سامر
قضاوت 93 معصومی سهیلا
قضاوت 93 معصومی سامر
قضاوت 93 معصومی سهیلا
قضاوت 93 مغربی علیرضا
قضاوت 93 آرال محمد
قضاوت 93 افشین فر مریم
قضاوت 93 افشانده جهانگیر
قضاوت 93 اکبری فاطمه
قضاوت 93 ایمانی محمود
قضاوت 93 الوانچی مجید
قضاوت 93 انصاری عابدین
قضاوت 93 امینی علی
قضاوت 93 امیری سکینه
قضاوت 93 امیریان امیر مصطفی
قضاوت 93 ابراهیمی سیروس
قضاوت 93 ابطحی سید حامد
قضاوت 93 احمدی اعظم
قضاوت 93 اسفندیاری فرزانه
قضاوت 93 اسیوندی محمد رضا
قضاوت 93 اصغری الیاس
قضاوت 93 بیگلربیگی فربد
قضاوت 93 باقری احسان
قضاوت 93 بانشی هادی
قضاوت 93 بدری محسن
قضاوت 93 برومند مهرداد
قضاوت 93 تیز مغز ابراهیم
قضاوت 93 جوکار محمد
قضاوت 93 جلیلی نجات زرین
قضاوت 93 جمشیدی علی
قضاوت 93 جمشیدی لیلا
قضاوت 93 جمشیدی احمد
قضاوت 93 جمشیدی احمد
قضاوت 93 جاوید مهناز
قضاوت 93 جامعی نیا لیدا
قضاوت 93 جباری نصب مرضیه
قضاوت 93 جدی مهرداد
قضاوت 93 جدی مهرداد
قضاوت 93 جعفری احمد
قضاوت 93 جعفری زاده سیمین تاج
قضاوت 93 حیدری عبداله
قضاوت 93 حیدریان محمد رضا
قضاوت 93 حبیبی نسب زینب السادات
قضاوت 93 حسینی سیده زهرا
قضاوت 93 حسینی سارا
قضاوت 93 حسینی سید علی
قضاوت 93 حسینی سارانی ابراهیم
قضاوت 93 حسام پور مجتبی
قضاوت 93 خوبیاری حسین
قضاوت 93 خلوتی محبوبه
قضاوت 93 خادمی سهیلا
قضاوت 93 خسروی فریبا
قضاوت 93 خشوعی محمد
قضاوت 93 دیلمی پارمیس
قضاوت 93 ده شهری مریم
قضاوت 93 دهقان وحید
قضاوت 93 دهقان مشتانی زهرا
قضاوت 93 دهقانی ناهید
قضاوت 93 دهقانی ناهید
قضاوت 93 دهقانی امیر حسین
قضاوت 93 دارابی فاطمه
قضاوت 93 رفیعی طاهره
قضاوت 93 رفیعی راد محسن
قضاوت 93 روانشاد زهرا
قضاوت 93 روستا فاطمه
قضاوت 93 رنجبر غلامرضا
قضاوت 93 رنجبر مسلم
قضاوت 93 رنجبر پریسا
قضاوت 93 رهسپار چرگی اعظم
قضاوت 93 رمضانی سجاد
قضاوت 93 رئیسی محمد
قضاوت 93 رئیسی نوید
قضاوت 93 رئیسی روح اله
قضاوت 93 رئوفی سمیه
قضاوت 93 رادشیرازی حنانه
قضاوت 93 رحیمی محمد علی
قضاوت 93 رحمانی محمد
قضاوت 93 رحمانی محمود
قضاوت 93 رزمجویی تورج
قضاوت 93 رزمجویی امیر رضا
قضاوت 93 رضیان سید محمد مهدی
قضاوت 93 رضایی صادق
قضاوت 93 زاهدی مجتبی
قضاوت 93 زارع مجتبی
قضاوت 93 زارع رضا
قضاوت 93 زارع نرجس
قضاوت 93 زارع محمد رضا
قضاوت 93 زارعی فریبا
قضاوت 93 زارعی بهزاد
قضاوت 93 زارعی رضا
قضاوت 93 زارعی یکتا
قضاوت 93 سیوندی احمد رضا
قضاوت 93 سلیمی پرویز
قضاوت 93 سلیمی اتابکی ابراهیم
قضاوت 93 سلطانی مهران
قضاوت 93 سبوکی ملیحه
قضاوت 93 شکوه آیدا
قضاوت 93 شیبانی ابوذر
قضاوت 93 شیدایی حسن
قضاوت 93 شیری مهدی
قضاوت 93 شیروانی پرویز
قضاوت 93 شیرازی محمدرضا
قضاوت 93 شهبازی شهناز
قضاوت 93 شهریور آرش
قضاوت 93 شاکری یاسر
قضاوت 93 شاه حسینی امین
قضاوت 93 شاهسونی سارا
قضاوت 93 شادمان محمود
قضاوت 93 شادرام شیدا
قضاوت 93 شجاع مجیذ
قضاوت 93 شرونی مختار
قضاوت 93 ضرغامی کوروش
قضاوت 93 طاهر مرتضی
قضاوت 93 طاهری علی
قضاوت 93 عابدی مرضیه
قضاوت 93 عابری مطهره
قضاوت 93 عاشوری مجتبی
قضاوت 93 عاشقی سلمان
قضاوت 93 عاشقی سلمان
قضاوت 93 عباسی افسانه
قضاوت 93 عباسی فاطمه
قضاوت 93 عباسی نژاد سوناز
قضاوت 93 عبد اللهی الهام
قضاوت 93 عبدالهی ساسان
قضاوت 93 عزیزی ابوذر
قضاوت 93 عزیزدوست فریبرز
قضاوت 93 عزمی محمد رضا
قضاوت 93 غلامی امنه
قضاوت 93 غلامی احمد
قضاوت 93 غلامی احمد
قضاوت 93 غلامی امید
قضاوت 93 غنی مجید
قضاوت 93 غنی اسماعیل
قضاوت 93 صفری علی
قضاوت 93 صفرزاده حقیقی فاطمه
قضاوت 93 صیادی محمد باقر
قضاوت 93 صالح زاده ندا
قضاوت 93 صالحی زاده ندا
قضاوت 93 صالحی زاده ندا
قضاوت 93 صادقی محمد مهدی
قضاوت 93 صادقی مهران
قضاوت 93 صادقی نیا مهدی
بازگشت