اسامی رتبه های برتر آزمون وکالت 94-موسسه آموزش عالی فاضل

آزمون نام کانون رتبه نام خانوادگی نام
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 1 قائمی-سهمیه عبدالوحید
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 3 پولادی-سهمیه کنعان
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 5 ایگدر علی
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 7 صالح زاده ندا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 8 معصومی سولماز
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 9 ایزدیان پرستو
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 10 کیومرثی مجتبی
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 12 پور مددی خلیل
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 14 رزمجویی الهام
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 15 عیسی پور مهرداد
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 16 احمدی زهرا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 19 پارسایی زهرا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 21 مختار نامه افسانه
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 22 کرامت لیلا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 26 پارسایی تورج
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 31 خادمی محمد امین
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 34 زاده گان شایان
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 37 عابدی غزا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 38 ارجمندی افشین
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 40 قشقایی نیا عبدالرضا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 41 ایروانیان سارا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 41 ایروانیان سارا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 42 یوسفی نجمه
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 43 رهسپار چرگی اعظم
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 50 نیری شهاب
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 51 شریفی طاهره
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 52 محمدی باصری مرضیه
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 53 ناظم محمد جواد
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 54 دهقانیان فرشته
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 57 ترابی سارا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 58 رفیعی پور حبیب
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 59 سامانی وند وحید
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 62 توکلی سعید
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 65 پیروانی سعیده
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 67 رمضانی سجاد
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 68 حسینی فاطمه سادات
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 71 عسکری محسن
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 73 دارابی فاطمه
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 74 بیات سعید
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 75 رامجردی امید
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 76 مرادی زهرا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 80 اکبری محمد
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 85 چوگانی محمد قاسم
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 88 حسینی سیده زهرا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 89 رحمانی فرهاد
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 90 روانبخش مریم
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 92 کامیاب عمله قاسم
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 93 زارع لیلا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 95 صنعت ندا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 96 توکلی زهرا
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 99 رئیسی فاطمه
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 100 شریفی مند شیما
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 102 دارا ناهید
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 104 ناصری ساره
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 106 حدادی حسین
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 106 حدادی حسین
وکالت 94 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 107 شیروانی پرویز
وکالت 94 چهارمحال و بختیاری 5 کاوسی حسین
وکالت 94 قم 2 رحیم پور زهرا
وکالت 94 قم 15 حقیقی فاطمه
وکالت 94 قم 18 مسیح زاده هادی
وکالت 94 کرمانشاه و ایلام 2 عوضی لیلا
وکالت 94 کرمانشاه و ایلام 4 صدیقی مصطفی
وکالت 94 کرمانشاه و ایلام 10 انصاری فانوس
وکالت 94 کرمانشاه و ایلام 17 جعفری محمد
وکالت 94 کرمانشاه و ایلام 41 نبی حسن
وکالت 94 کرمانشاه و ایلام 44 دهقان امیر
وکالت 94 گیلان 1 محمدی(س) حسین
وکالت 94 مرکز 18 شریفی(س) مرضیه
وکالت 94 مرکز 25 یزدانی حمید
وکالت 94 مرکز 48 رضازاده(س) نصر اله
وکالت 94 مرکز 55 رستمی(س) داراب
وکالت 94 مرکز 71 رئیسی محمد
وکالت 94 مرکز 77 ابراهیمی سیروس
وکالت 94 مرکز 98 شیرازی محسن
وکالت 94 مرکز 99 فدایی رضوان
وکالت 94 مرکز 123 خدامی فاطمه
وکالت 94 مرکز 146 هدایتی فهیمه
وکالت 94 مرکز 162 رواز حمیده
وکالت 94 مرکز 189 غنی لو هدی
وکالت 94 مرکز 209 سیاری رئوف
وکالت 94 مرکز 213 نظام دوست فاطمه
وکالت 94 مرکز 232 مهدی زاده فرهاد
وکالت 94 مرکز 233 پاکشیر الهام
وکالت 94 مرکز 259 دهقان حسین
وکالت 94 مرکز 299 جوکاران کیمیا
وکالت 94 مرکز 331 زارع سمانه
وکالت 94 مرکز 342 مظاهری هادی
وکالت 94 مرکز 344 مرادی نوروز علی
وکالت 94 مرکز 421 توکلی محمد
وکالت 94 مرکز 437 کامیاب میثا
وکالت 94 مرکز 444 پرهیزی یاسر
وکالت 94 مرکز 513 پرویزی محمد حسین
وکالت 94 مرکز 557 نیک نام شهاب
وکالت 94 مرکز 573 روشن علیرضا
وکالت 94 مرکز 591 نجمی دولت آبادی الهه
وکالت 94 مرکز 644 نجاری مسلم
وکالت 94 مرکز 671 جهانگیری لیلا
وکالت 94 مرکز 712 نخیلی مهدی
وکالت 94 مرکز 712 نخیلی مهدی
وکالت 94 مرکز 741 فرهادپور فرشته
وکالت 94 مرکز 755 احمدی عبدالوهب
وکالت 94 مرکز 755 چوبینه مسعود
وکالت 94 مرکز 765 عباسی حمیدرضا
وکالت 94 مرکز 768 امین صفایی ثریا
وکالت 94 مرکز 802 کوهی حمیدرضا
وکالت 94 مرکز 820 توانا آزاده
وکالت 94 مرکز 823 چوگانی هادی
وکالت 94 مرکز 826 حسینی سید احسان
وکالت 94 مرکز 831 رسته محمد قاسم
وکالت 94 مرکز 833 معصومی اعظم
وکالت 94 مرکز 833 حیدریان پریسا
وکالت 94 مرکز 859 رنجبر مسلم
وکالت 94 مرکز 872 دهقان بهرغانی ابراهیم
وکالت 94 مرکز 872 نوکار اکبر
وکالت 94 مرکز 881 فولادی میلاد
وکالت 94 بوشهر 2 محمدی عبدالرضا
وکالت 94 بوشهر 2 شعرانی(س) حیدر
وکالت 94 بوشهر 3 محمدی نرجس
وکالت 94 بوشهر 4 وزیری منظر
وکالت 94 بوشهر 5 شریفی احد
وکالت 94 بوشهر 6 علیزاده امین
وکالت 94 بوشهر 7 موسوی فتح اله
وکالت 94 بوشهر 10 منصوریان زهره
وکالت 94 بوشهر 15 منصوری مصطفی
وکالت 94 بوشهر 20 منصورنژادان فخری
وکالت 94 بوشهر 27 دبیری مرضیه
وکالت 94 بوشهر 28 موسوی سید محمد
وکالت 94 بوشهر 29 قراچه زاده احسان
وکالت 94 بوشهر 36 اسفری نژاد خسرو
وکالت 94 بوشهر 43 پاسالار صادق
وکالت 94 بوشهر 45 احمدی بنیامین
وکالت 94 بوشهر 47 رخش اشرف
وکالت 94 بوشهر 49 مظاهری پور روح انگیز
وکالت 94 بوشهر 55 گرگین پور طیبه
وکالت 94 خوزستان 1 شیر علی(س) بهروز
وکالت 94 خوزستان 6 منفرد حمزه
وکالت 94 خوزستان 18 حسن نژاد امیر
وکالت 94 خوزستان 20 رحیمی سعید
وکالت 94 خوزستان 21 معروفی محبوبه
وکالت 94 خوزستان 23 حافظی زینب
وکالت 94 خوزستان 28 ملک پور برومند
وکالت 94 خوزستان 32 جمالپور خلیل
وکالت 94 خوزستان 34 ارسلانیان محمد رضا
وکالت 94 خوزستان 46 ملک زنگنه محبوبه
وکالت 94 کرمان 4 ابراهیمی امیر ناصر
وکالت 94 کرمان 12 جباری نسب مرضیه
وکالت 94 کرمان 14 اصغری الیاس
وکالت 94 اصفهان 16 جمالی لاله
وکالت 94 اصفهان 54 اصلانی فرد امر اله
وکالت 94 اصفهان 124 فراهی فرهاد

اسامی رتبه های برتر آزمون قضاوت 94-موسسه آموزش عالی فاضل

آزمون نام خانوادگی نام
قضاوت 94 فولادی میلاد
قضاوت 94 فولادی میلاد
قضاوت 94 فلاحتی علی
قضاوت 94 فتحی سجاد
قضاوت 94 فدایی رضوان
قضاوت 94 فریدونی جواد
قضاوت 94 فراحی فرهاد
قضاوت 94 فرجی فرهاد
قضاوت 94 فرزانه مصطفی
قضاوت 94 کیومرثی مجتبی
قضاوت 94 کوهی حمید رضا
قضاوت 94 کاوسی حسین
قضاوت 94 کاظمی جواد
قضاوت 94 کاظمی سبحان
قضاوت 94 کدخدایی مصطفی
قضاوت 94 کرمی امین
قضاوت 94 کرمی محمد علی
قضاوت 94 کشاورز عباس
قضاوت 94 گودرزی علیرضا
قضاوت 94 پیروزمند امید
قضاوت 94 پور مددی خلیل
قضاوت 94 پژوهش حسین
قضاوت 94 یوسفی محمد رضا
قضاوت 94 یزدی حسین
قضاوت 94 قوامی سعید
قضاوت 94 قنبری مهدی
قضاوت 94 قائدی رضا
قضاوت 94 قائدی ابراهیم
قضاوت 94 قاسمی سعید
قضاوت 94 قاسمی سعید
قضاوت 94 قراچه زاده احسان
قضاوت 94 قشقایی بهنام
قضاوت 94 چپویی بهرنک
قضاوت 94 نیک نام شهاب
قضاوت 94 چیتا فرشاد
قضاوت 94 نوکار اکبر
قضاوت 94 چوگانی هادی
قضاوت 94 نوروزی مهدی
قضاوت 94 نامداری فرید
قضاوت 94 ناظم محمد جواد
قضاوت 94 نبی حسن
قضاوت 94 نجمی دولت آبادی الهه
قضاوت 94 نخیلی مهدی
قضاوت 94 هاشمی محسن
قضاوت 94 هدایتی فهیمه
قضاوت 94 مفضل جهرمی حسین
قضاوت 94 موسوی سید ابراهیم
قضاوت 94 موسوی زاده محمد
قضاوت 94 منفرد حمزه
قضاوت 94 منصوریان زهره
قضاوت 94 مهاجر مشهدی کرامت
قضاوت 94 مهبودی امین
قضاوت 94 مهدی زاده فرهاد
قضاوت 94 مهدی علمدارلو عیسی
قضاوت 94 مجلسی فر علیرضا
قضاوت 94 محمدی مرضیه
قضاوت 94 مرادی امید
قضاوت 94 مرادی امین
قضاوت 94 مرادی نوروز علی
قضاوت 94 مسیح زاده هادی
قضاوت 94 مظاهری هادی
قضاوت 94 معصومی سولماز
قضاوت 94 آرال محمد
قضاوت 94 آسایش ساسان
قضاوت 94 افشانده جهانگیر
قضاوت 94 اکبری علی اکبر
قضاوت 94 اکبری محمد
قضاوت 94 ایروانیان سارا
قضاوت 94 انصاری حمید
قضاوت 94 ابراهیمی احمد
قضاوت 94 ابراهیمی سیروس
قضاوت 94 ابراهیمی امیر ناصر
قضاوت 94 ابطحی سید حامد
قضاوت 94 ارسلانیان محمد رضا
قضاوت 94 اسدی محمد
قضاوت 94 اصغری الیاس
قضاوت 94 اصغری نژاد ناصر
قضاوت 94 بینایی حسین
قضاوت 94 بیات سعید
قضاوت 94 بلاغی اکبر
قضاوت 94 بهارلو ایمان
قضاوت 94 بهجت نیا حسام
قضاوت 94 بانشی هادی
قضاوت 94 بذرگر احسان
قضاوت 94 بردازه سعید
قضاوت 94 بزرگ نصب علی اکبر
قضاوت 94 توفیقیان ماریا
قضاوت 94 توکلی محمد
قضاوت 94 توکلیان سید رسول
قضاوت 94 تنده مروست عباس
قضاوت 94 تاجیک زاده سعید
قضاوت 94 جهانگیری شاهرخ
قضاوت 94 جهانگیری لیلا
قضاوت 94 جهرمی سید فاضل
قضاوت 94 جمال پور خلیل
قضاوت 94 جمالی رحیم
قضاوت 94 جعفری احمد
قضاوت 94 حیدری اکبر
قضاوت 94 حیدری یوسف
قضاوت 94 حیدرنژاد صدیقه
قضاوت 94 حقیقی فاطمه
قضاوت 94 حسین پور محسن
قضاوت 94 حسینی سید احسان
قضاوت 94 خوبیاری مهرداد
قضاوت 94 خاوری محمد
قضاوت 94 خادمی محمد امین
قضاوت 94 خدامی فاطمه
قضاوت 94 خرمی علی رضا
قضاوت 94 خسروی دانیال
قضاوت 94 خسروی کامبیز
قضاوت 94 خشوعی سید محمد
قضاوت 94 دیلمی پارمیس
قضاوت 94 دهقان امیر
قضاوت 94 دهقان علی
قضاوت 94 داوودی حسین
قضاوت 94 درجی مجسن
قضاوت 94 دشتی زاده محسن
قضاوت 94 رنجبر غلامرضا
قضاوت 94 رنجبر مسلم
قضاوت 94 رهسپار اعظم
قضاوت 94 رمضانی سجاد
قضاوت 94 رئیسی نوید
قضاوت 94 رئیسی زاده روح اله
قضاوت 94 رامجردی امید
قضاوت 94 رحیمی محمد
قضاوت 94 رحیمی محمد علی
قضاوت 94 رحمانی فرهاد
قضاوت 94 رزمجویی آریوبرزن
قضاوت 94 رزمجویی حامد
قضاوت 94 رضایی حامد
قضاوت 94 رضایی محمد سعید
قضاوت 94 زاهدی مجتبی
قضاوت 94 زارع مسعود
قضاوت 94 زارع مرتضی
قضاوت 94 زارع مذهبیه طاهره
قضاوت 94 زارع خفری بهروز
قضاوت 94 سیاوشی راد مصطفی
قضاوت 94 سهرابی حبیب
قضاوت 94 سمیعی مجتبی
قضاوت 94 سالاری رضا
قضاوت 94 سامانی وند وحید
قضاوت 94 شیبانی ابوذر
قضاوت 94 شیبانی مجتبی
قضاوت 94 شیدایی حسن
قضاوت 94 شیرین فشان محمد
قضاوت 94 شیروانی پرویز
قضاوت 94 شریف زاده هادی
قضاوت 94 شریفی احد
قضاوت 94 طهماسبی هادی
قضاوت 94 طاهرپور حمید
قضاوت 94 طاهری علی
قضاوت 94 ظفرآبادی سجاد
قضاوت 94 عیسی پور مهرداد
قضاوت 94 عوض پور
قضاوت 94 علی پور عباس
قضاوت 94 عاشوری مجتبی
قضاوت 94 عبودی مرتضی
قضاوت 94 عزیزیان خسرو
قضاوت 94 عزمی محمد رضا
قضاوت 94 غلام حسین زاده عباس
قضاوت 94 غلامی محمود
قضاوت 94 غلامی مصطفی
قضاوت 94 غنی مجید
قضاوت 94 صفایی علی
قضاوت 94 صفری مهدی
قضاوت 94 صالح زاده علیرضا
قضاوت 94 صالحی اصغر
قضاوت 94 صابری نیا وحید
قضاوت 94 صادقی محمد مهدی
قضاوت 94 صدیقی مصطفی
بازگشت