🏆دانشجویان فاضل برای هجدهمین سال متوالی افتخار آفریدند

به همه این عزیزان تبریک عرض می نماییم و سلامت و سعادت ایشان را از درگاه حق تعالی خواستاریم

 

🏆6 رتبه ۱  و  34 رتبه تک رقمی 🏆

 🏆رتبه۱سهمیه مرکز- جناب آقای امین باقری-باتراز علمی :11348

 🏆رتبه۱سهمیه فارس- جناب آقای ناصرقهرمانی-باتراز علمی :9724

 🏆رتبه۱ کرمان- سرکار خانم نصیبه سلطانی نژاد-باتراز علمی :9926

 🏆رتبه 1یزد- سرکار خانم فریبا حسینی-باترازعلمی :10228

 🏆رتبه ۱ سهمیه خوزستان – جناب آقای فرشاد رحیمی-باتراز علمی :9131

🏆رتبه ۱ سهمیه بوشهر – جناب آقای شهرام باقری - باتراز علمی :8519

 

لیست در حال بروز رسانی است ...

اسامی رتبه های برتر آزمون وکالت 96-موسسه آموزش عالی فاضل

آزمون نام کانون رتبه نام خانوادگی نام
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 1 قهرمانی-سهمیه ناصر
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 2 تحویلدار-سهمیه زهرا
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 3 ابوالحسنی-سهمیه امین
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 5 قهرمانی ابراهیم
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 5 ایزدی- سهمیه هاشم
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 6 کرمی موسی
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 7 مهبودی- سهمیه امین
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 7 محمودی شهرام
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 8 کاویانی محسن
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 9 قهرمانی امیر
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 10 روشن ضمیر-سهمیه نازنین
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 11 زارع پناه - سهمیه کریم
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 12 مقدس پدرام
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 13 بنی هاشمی - سهمیه سیده فاطمه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 14 انصاریان جواد
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 14 حاجی زاده- سهمیه منوچهر
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 15 فتحی- سهمیه نجمه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 15 درویش پور سجاد
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 16 رئیسی زاده- سهمیه روح اله
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 16 محمدی باصری شکوفه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 18 جمشیدی مریم
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 19 خواجه ماریا
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 19 فلاح زاده- سهمیه محسن
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 20 فارسیان فرزاد
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 21 ترک زاده سحر
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 21 رضاییان-سهمیه ماندانا
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 22 قاسمی-سهمیه نرجس
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 23 اکبری علی اکبر
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 24 رضایی مریم
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 26 نجفی حسن
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 27 رکنی خو(سهمیه) مجتبی
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 27 غلامرضایی فرشید
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 28 کمالیان مجتبی
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 28 توانا ملیحه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 30 سیدی-سهمیه سیدعلیرضا
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 31 رضایی-سهمیه ناصر
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 35 رهنما سمیه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 36 سلطانی امین
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 36 چوبینه-سهمیه معصومه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 38 جمشیدی روزبهانی علی
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 39 خدامرادی علی
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 39 بانشی-سهمیه فاطمه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 44 قنبری مهدی
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 46 توانایی احمد
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 46 غفاری- سهمیه مریم
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 48 شفیعی الهام
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 51 حسینی مطلق سیده نیلوفر
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 52 باغبانی مریم
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 53 جعفری سعید
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 54 بانشی هادی
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 55 گل مریمی سیدمهدی
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 56 رستمی رضا
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 58 البوغبیش المیرا
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 59 آغازی محمدامین
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 60 قوی رای فروغ
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 61 علی زاده سیدمحمد
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 62 عباسی افسانه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 64 قربانی خوی مجید
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 66 نوروزی چگینی صادق
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 69 خلیفه غلامحسین
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 72 سروش مهرداد
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 75 خاکساری آزاده
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 76 حسینی سیده ساره
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 77 استوار سجاد
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 82 ارجی سمیه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 85 فریدونی محمد
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 86 رضایی سجاد
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 87 عربی شهلا
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 87 زارع- سهمیه سمانه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 88 ابوترابی ندا
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 89 استقلال ابراهیم
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 90 معدل نیا امید
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 92 آتشی علی
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 92 فتحی- سهمیه فاطمه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 95 زارع محسن
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 96 کرمی امین
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 97 سلیمی محمدرضا
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 99 فرهادی نگار
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 101 روستا ساناز
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 102 عباسی سالار
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 103 صفوی نازنین
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 107 عوض پور بابک
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 109 عمادی حمیدرضا
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 111 جاویدی پور لیلا
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 115 کشاورزی ساناز
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 118 کشاورزمویدی شقایق
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 120 حسینی محمد
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 122 جهانخواه شکوفه
وکالت 96 فارس و کهگیلویه و بویراحمد 125 شمس فرنوش
وکالت 96 البرز 8 آریامنش ایمان
وکالت 96 زنجان 4 جوکار-سهمیه معصومه
وکالت 96 زنجان 5 بهارلو ایمان
وکالت 96 قزوین 6 یونسی- سهمیه نوید
وکالت 96 قم 8 توسلی اردکانی-سهمیه عقیل
وکالت 96 قم 9 مهبودی سعید
وکالت 96 مرکز 1 باقری-سهمیه امین
وکالت 96 مرکز 4 باریز-سهمیه ملیحه
وکالت 96 مرکز 32 خاکپور-سهمیه غلامرضا
وکالت 96 مرکز 74 مصباح سیدعلی
وکالت 96 مرکز 76 عباس زاده-سهمیه فاطمه
وکالت 96 مرکز 90 شاهرخ هومان
وکالت 96 مرکز 106 شهسواری - سهمیه بهبود
وکالت 96 مرکز 113 شریف زاده- سهمیه هادی
وکالت 96 مرکز 125 عرب پور- سهمیه پوریا
وکالت 96 مرکز 131 صفوی سیدنوید
وکالت 96 مرکز 136 کفایت سعید
وکالت 96 مرکز 159 پورحسینی مهناز
وکالت 96 مرکز 168 رحیمی فریدون
وکالت 96 مرکز 178 یوسفی - سهمیه محمدرضا
وکالت 96 مرکز 184 عباسی حسن
وکالت 96 مرکز 194 روستا فریبا
وکالت 96 مرکز 199 غلامی عباس
وکالت 96 مرکز 217 عدالت پیشه ایمان
وکالت 96 مرکز 228 غلامحسین زاده عباس
وکالت 96 مرکز 257 تلنده شیرین
وکالت 96 مرکز 257 مرادی- سهمیه محسن
وکالت 96 مرکز 266 محمدی رضا
وکالت 96 مرکز 284 کاظمی سبحان
وکالت 96 مرکز 286 قائدی- سهمیه هدایت
وکالت 96 مرکز 297 افشار احمد
وکالت 96 مرکز 297 افشار-سهمیه احمد
وکالت 96 مرکز 309 نهاوندی احمد
وکالت 96 مرکز 320 خرمی علیرضا
وکالت 96 مرکز 324 رنجبر - سهمیه محمد
وکالت 96 مرکز 328 عابدی کدنجی محمدرضا
وکالت 96 مرکز 337 آل منصور میلاد
وکالت 96 مرکز 337 عدالت پیشه-سهمیه احسان
وکالت 96 مرکز 343 بالایی-سهمیه علی
وکالت 96 مرکز 375 کرمی-سهمیه ندا
وکالت 96 مرکز 377 رحیمی غلامرضا
وکالت 96 مرکز 410 پارسایی محمد
وکالت 96 مرکز 419 شیبانی مجتبی
وکالت 96 مرکز 419 مشفق-سهمیه فاطمه
وکالت 96 مرکز 423 زارع نرجس
وکالت 96 مرکز 441 مداحی کاظم
وکالت 96 مرکز 457 هاشمی تبار ایوب
وکالت 96 مرکز 470 زارعی بهزاد
وکالت 96 مرکز 479 صبور میثم
وکالت 96 مرکز 556 حسین خانی علی کردی کیانوش
وکالت 96 مرکز 610 رشیدی یگانه عاطفه
وکالت 96 مرکز 624 یونسی محمود
وکالت 96 مرکز 645 اخلاقی محمدجواد
وکالت 96 مرکز 651 شجاعی مهناز
وکالت 96 مرکز 701 بهمنی فر امین
وکالت 96 مرکز 707 یزدی حسین
وکالت 96 مرکز 727 نجاتیان زهرا
وکالت 96 مرکز 735 مهبودی نسرین
وکالت 96 مرکز 762 رفیعی احسان
وکالت 96 مرکز 763 لطفی کراده هادی
وکالت 96 مرکز 800 کریمی راضیه
وکالت 96 مرکز 836 سالمی وحید
وکالت 96 مرکز 837 خلوتی محبوبه
وکالت 96 مرکز 842 تکاوران سامان
وکالت 96 مرکز 850 اسحقی عباس
وکالت 96 مرکز 865 حسینی مهناز
وکالت 96 مرکز 873 ابوالوردی مریم
وکالت 96 مرکز 895 مهدی علمدارلو عیسی
وکالت 96 مرکز 936 بهاردوست محمدجواد
وکالت 96 مرکز 947 زحمتکش نادیا
وکالت 96 مرکز 950 ملک جمشیدی داوود
وکالت 96 مرکز 1007 جوکار هادی
وکالت 96 مرکز 1010 حیدری مرجان
وکالت 96 مرکز 1014 علیدادی زهرا
وکالت 96 مرکز 1019 رضائی دهنوی لیلا
وکالت 96 مرکز 1056 سروردهنوی ابراهیم
وکالت 96 مرکز 1069 ستوده هاجر
وکالت 96 مرکز 1085 رنجبر ابوریحان
وکالت 96 مرکز 1087 ساریخانی سارا
وکالت 96 لرستان 9 مرادنژاد- سهمیه امین
وکالت 96 یزد 1 حسینی فریبا
وکالت 96 یزد 3 دهقانی علی اصغر
وکالت 96 یزد 4 شریفی- سهمیه فهیمه
وکالت 96 یزد 5 زارع امید
وکالت 96 یزد 11 پورباقری جلیل
وکالت 96 یزد 11 ناصری- سهمیه محمد
وکالت 96 یزد 12 اسرار- سهمیه نازنین
وکالت 96 یزد 12 امانی میمندی مرضیه
وکالت 96 یزد 14 احدی فر-سهمیه مهسا
وکالت 96 یزد 14 سالاری-سهمیه رضا
وکالت 96 یزد 20 زارعی-سهمیه احسان
وکالت 96 یزد 21 غریبی- سهمیه وحید
وکالت 96 یزد 22 محرری- سهمیه سلما
وکالت 96 یزد 23 امینی- سهمیه عاطفه
وکالت 96 یزد 24 بیلویی-سهمیه مریم
وکالت 96 یزد 27 غلامی کچویی- سهمیه محمد
وکالت 96 یزد 33 بخشیان مهدی
وکالت 96 یزد 52 یراق طلا فاطمه
وکالت 96 یزد 55 رایگان ابرقوئی محمد علی
وکالت 96 یزد 56 نرمابی امیدرضا
وکالت 96 یزد 60 میرشکاری بهنام
وکالت 96 یزد 64 کرمی مهرزاد
وکالت 96 یزد 66 زارع سارا
وکالت 96 یزد 68 رزمجویی آریوبرزن
وکالت 96 یزد 73 صالح زاده علیرضا
وکالت 96 یزد 75 محمدی نژادفرد امیر
وکالت 96 یزد 78 یعقوب تنها مجید
وکالت 96 یزد 81 انصاری حمید
وکالت 96 یزد 83 زارع مسعود
وکالت 96 یزد 85 قشلاقی رحیمی زینت
وکالت 96 بوشهر 1 باقری-سهمیه شهرام
وکالت 96 بوشهر 5 قدرت زاده مژده
وکالت 96 بوشهر 8 قایدی-سهمیه تارا
وکالت 96 بوشهر 9 معصومی-سهمیه سید سامر
وکالت 96 بوشهر 10 سردشتکی عاطفه
وکالت 96 بوشهر 12 مظفری - سهمیه محمدرضا
وکالت 96 بوشهر 13 آباده عباس
وکالت 96 بوشهر 20 رضایی احسان
وکالت 96 بوشهر 21 توفیقیان ماریا
وکالت 96 بوشهر 22 توسلی عبدالکریم
وکالت 96 بوشهر 26 محمدی علی
وکالت 96 بوشهر 27 امیرزاده لیلا
وکالت 96 بوشهر 34 کمالی مقدم محسن
وکالت 96 بوشهر 34 دشتی نرگس
وکالت 96 بوشهر 39 رحم دل زینت
وکالت 96 بوشهر 40 سلطانی مهر شیوا
وکالت 96 خوزستان 1 رحیمی-سهمیه فرشاد
وکالت 96 خوزستان 5 مهدوی سید میلاد
وکالت 96 خوزستان 6 دانشمند سید امیرعباس
وکالت 96 خوزستان 11 گل پیچی محبوبه
وکالت 96 خوزستان 20 شاه ثمن راضیه
وکالت 96 خوزستان 34 فلاحی الهه
وکالت 96 خوزستان 63 کیانی زاده محمد
وکالت 96 کرمان 1 سلطانی نژاد نصیبه
وکالت 96 کرمان 2 اسدی خانوکی -سهمیه فاطمه
وکالت 96 کرمان 5 نیوره زهره
وکالت 96 کرمان 6 کریمی عدالت
وکالت 96 کرمان 8 جعفری فریدون
وکالت 96 کرمان 18 اسدی- سهمیه فاطمه
وکالت 96 کرمان 33 غضنفری سیده رضیه
وکالت 96 کرمان 51 یزدانی-سهمیه شهین
وکالت 96 اصفهان 41 امینی شیخ ابادی مهری
وکالت 96 اصفهان 56 زارع خفری بهروز
وکالت 96 آذربایجان شرقی 395 سلیمانی-سهمیه پروین
وکالت 96 آذربایجان غربی 30 رنجبری محمد

اسامی رتبه های برتر آزمون قضاوت 96-موسسه آموزش عالی فاضل

آزمون نام خانوادگی نام
قضاوت 96 محمودی شهرام
قضاوت 96 انصاری حمید
قضاوت 96 زرین مو حسین
قضاوت 96 فروزان اسماعیل
قضاوت 96 کیان پارسا
قضاوت 96 کبیری نیما
قضاوت 96 کریمی علی
قضاوت 96 کریمی امین
قضاوت 96 کرونی سونیا
قضاوت 96 کرمی مهرزاد
قضاوت 96 کرمی مرتضی
قضاوت 96 پاک نیت محمد
قضاوت 96 یزدی حسین
قضاوت 96 یعقوبی آرش
قضاوت 96 قنبری مهدی
قضاوت 96 قهرمانی امیر
قضاوت 96 چپویی بهرنگ
قضاوت 96 نرمابی امیدرضا
قضاوت 96 نظری مرتضی
قضاوت 96 نعمتی حبیب اله
قضاوت 96 نعمتی حبیب اله
قضاوت 96 ميرفردي وهاب
قضاوت 96 ملک پور محمد
قضاوت 96 منصوری حسین
قضاوت 96 منصورزاده پیمان
قضاوت 96 مهبودی پروین
قضاوت 96 مهبودی نسرین
قضاوت 96 مهدی علمدارلو عیسی
قضاوت 96 مالکی مقدم احسان
قضاوت 96 محمودی شهرام
قضاوت 96 محمد حسینی حسین
قضاوت 96 محمدي نژادفرد امیر
قضاوت 96 مرادی رضا
قضاوت 96 مرادی مفرد رضا
قضاوت 96 معتضدیان محسن
قضاوت 96 معدل نیا امید
قضاوت 96 مصباح سیدعلی
قضاوت 96 اکبری علی اکبر
قضاوت 96 ایزدی هاشم
قضاوت 96 ایزدی محمدحسین
قضاوت 96 البوغبیش المیرا
قضاوت 96 انصاریان جواد
قضاوت 96 امینی علی
قضاوت 96 ابوترابی ندا
قضاوت 96 احمدی فاطمه
قضاوت 96 ارجی سمیه
قضاوت 96 بهارلو ایمان
قضاوت 96 بازیار فرشاد
قضاوت 96 بازیار کوزرگ فرشاد
قضاوت 96 بخشيان مهدی
قضاوت 96 برمشوری فاطمه
قضاوت 96 توانا محمد امین
قضاوت 96 جهانی حسین
قضاوت 96 جمالی امین
قضاوت 96 جدی مهرداد
قضاوت 96 حیدری بنی احسان
قضاوت 96 حاصلی داود
قضاوت 96 حجازی سیداصغر
قضاوت 96 حسینی حمدرضا
قضاوت 96 حسینی احمدرضا
قضاوت 96 حسینی سیده ساره
قضاوت 96 حسینی محمد
قضاوت 96 خاکپور اردکانی غلامرضا
قضاوت 96 دهقان تهمینه
قضاوت 96 روشن ضمیر نازنین فاطمه
قضاوت 96 رجب پور محمدرضا
قضاوت 96 رضایی علیرضا
قضاوت 96 رضایی سجاد
قضاوت 96 رضایی مسلم
قضاوت 96 رضایی علیرضا
قضاوت 96 زارعی الهه
قضاوت 96 سهرابی حبیب
قضاوت 96 سالمی وحید
قضاوت 96 سالاری رضا
قضاوت 96 ساريخاني سارا
قضاوت 96 شیدایی حسن
قضاوت 96 شادکام محمدهادی
قضاوت 96 شجاعی مهوش
قضاوت 96 شریفی فهیمه
قضاوت 96 شریعتی رضا
قضاوت 96 عباسی حسن
قضاوت 96 عباسی افسانه
قضاوت 96 غلامی عباس
قضاوت 96 صالح زاده علیرضا
قضاوت 96 صحرائی محسن

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه 96-موسسه آموزش عالی فاضل

شهر معدل نام خانوادگی نام
عسلویه 34.99 خسروانی سمیه
سپیدان 43.08 توسلی اردکانی عقیل
بوانات 43.79 ناصری محمد
بندر لنگه 49.98 قایدی تارا
گراش 49.98 توکلیان سید رسول
لامرد 50.48 طاهر مرتضی
بندر امام خمینی 50.69 فلاحی الهه
کنگان 50.93 دشتی نرگس
فارس 51.05 طاهر مرتضی
شوش 51.17 سررسن عاطفه
بندر عباس 51.17 میرفردی وهاب
دیلم 51.41 جمشیدی ساحل
بندرعباس 51.41 محمدی مجتبی
کازرون 51.88 باریز ملیحه
شیراز 52.6 نامداری منفرد ابوذر
بوشهر 53.07 موجی میلاد
منوجان 53.79 شريعتي ديزيچه علیرضا
خرم بيد 54.03 اکبري علي اکبر
لامرد 54.26 حیدری خلیل
شیراز 54.74 خاکپور غلامرضا
شیراز 54.74 خاکپور اردکانی غلامرضا
قیروکارزین 54.98 نعمتی ناصر
خنج 55.22 سهرابی حبیب
فارس 56.05 شیدایی حسن
تهران 56.17 تحویلدار زهرا
بندرخمیر 56.64 صبور میثم
خاش 56.64 قایینی حصاروییه زهرا
ترکمنچای 56.64 تنگستانی زاده زینب
اهواز 56.88 طالقانی سید ابوالحسن
بندرعباس 56/88 امینی علی
دهاقان 57.06 حجازی سیداصغر
بوانات 57.06 مصلح سمانه
اهواز 57.06 شاه ثمن راضیه
بیضا 57.12 زارع خفری بهروز
گراش 57.12 حجتی سعیدی پدرام
دهاقان 57.6 حجازی سید اصغر
شیراز 57.83 روشن ضمیر نازنین فاطمه
شیراز 58.07 قهرمانی ناصر
داراب 59.02 افژولند سکینه
اهواز 59.02 دژآگاه زهرا
شیراز 59.05 رضایی ناصر
دیلم 59.05 فهیمی شبنم
فارس 59.05 چپویی بهرنگ
شیراز 59.26 بنی هاشمی سیده فاطمه
نیشابور 59.5 آریامنش ایمان
خرم بید 59.74 ساریخانی سارا
چابهار 59.8 نجفی علی اصغر
اصفهان 60.21 فلاحی مریم
یاسوج 60.45 کیان پارسا
نورآباد 61 مهدی وحید
اصفهان 61.04 فلاحی مریم
فراشبند 61.17 منصوری حسین
سروستان 61.4 سرور دهنوي ابراهيم
شیراز 61.88 احمدی اسلام لو سعید
شیراز 61.88 حسینی فریبا
شیراز 61.88 شهوندی ایرج
خرم آباد 62.12 نقی بیرانوند محمد
زرین دشت 62.12 گرشاسبی مجتبی
شیراز 62.36 بهمنی بهلولی حمیده
شیراز 62.36 جمشیدی مریم
شیراز 62.59 محمدی علی
شیراز 62.59 رحم دل زینت
اهواز 62.59 رحیمی بهمنیاری فرشاد
آبادان 62.59 صالحی فرحانی امین
سیرجان 62.59 غضنفری سیده رضیه
شیراز 62.83 جمالی امین
شیراز 62.83 فاني نوبندگاني امید
شهركرد 63.07 حیدری بنی احسان
شيراز 63.07 رضايي دهنوي لیلا
استهبان 63.31 انصاريان جواد
شیراز 63.31 اسحقی عباس
شیراز 63.31 کاویانی محسن
کامفیروز 63.31 رهنما سمیه
شیراز 63.78 خلیفه غلامحسین
فیروزآباد 63.78 ریحانی زاده کوثر
شیراز 64.02 کرونی فاطمه
شیراز 64.02 حسینی سارانی ابراهیم
یاسوج 64.02 عوض پور بابک
شیراز 64.05 رستمی دلخانی رضا
شیراز 64.05 مقدس پدرام
شیراز 64.26 پورحسینی مریم
قم 64.26 اماني اميرعلي
کرمان 64.26 غلام حسین زاده عباس
شیراز 64.74 نجف زاده زهرا
شيراز 64.74 نجف زاده زهرا
ممسني 64.74 ايزدي هاشم
کازرون 64.74 خرمی علیرضا
شيراز 65.21 قنبری مهدی
بافت 65.69 سلطانی نژاد نصیبه
امیدیه 65.69 البوغبیش المیرا
شیراز 66.04 مهبودی نسرین
شیراز 66.16 توانائي احمد
شیراز 66.64 مهرآفرین حسین
فیروزآباد 67.35 ریحانی زاده حبیب الله
یزد 68.07 رزمجو آریوبرزن
شیراز 68.78 نوروزی چگینی صادق
شيراز 69.26 استوار سجاد
کرمان 69.26 جعفری فریدون
اقلید 69.73 عباسی سالار
خرامه 69.97 کریمی فارسی حامد
کرمان 70.21 کریمی گونمری عدالت
شیراز 70.45 محمد حسینی حسین
اقلید 70.69 عزیزی امید
سیرجان 70.92 نیوره زهره
شیراز 71.4 عبدی کودیانی ابراهیم
مرودشت 72.35 غلامرضایی فرشید
بازگشت