دروس عمومی آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی


ادبیات فارسی -دکتر مظفری- 15 ساعت – شهریه 1.200.000 تومان
معارف اسلامی - استاد شعله – 18 ساعت – شهریه 1.200.000 تومان
هوش و توانمندی عمومی – استاد هاشمی – 30 ساعت – شهریه 1.200.000 تومان
زبان انگلیسی عمومی – استاد مکرمی- 40 ساعت – شهریه 1.500.000 تومان
ریاضی و آمار پایه– استاد هاشمی - 25 ساعت – شهریه 900.000 تومان
سوالات پرتکرار فناوری اطلاعات ICDL – استاد محمدی- 15 ساعت – شهریه 900.000 تومان

کلیه دورس عمومی کلاسهای آفلاین دستگاههای اجرایی


شهریه نقدی با تخفیف 4.000.000 تومان

توضیح ۱- جهت استفاده از کلاسها دسترسی به اینترنت لازم است

توضیح 2-کلیه کلاسها به صورت آفلاین برگزار میشود

توضیح 3 –پس از ثبت نام کلاسها تا شش ماه از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد

توضیح 4- در صورت ثبت نام به صورت تک درس کلاس ها 4 ماه بعد از ثبت نام از طریق پروفایل داوطلبی در دسترس می باشد.